Didachè 2017: Dit is mijn lichaam. Lichamelijkheid in de Bijbel

Didachè 2017: Dit is mijn lichaam. Lichamelijkheid in de Bijbel.Lichamelijkheid speelt een belangrijke rol in een cultuur die het materialistische denken hoog in het vaandel draagt. Schoonheid, gezondheid en genot staan centraal. Tegelijkertijd lopen mensen hun lichaam voorbij in het streven naar die perfectie en worden zij geconfronteerd met gebrokenheid.

Hoewel men spiritualiteit meestal associeert met alles wat met het geestelijke leven te maken heeft, is er in de Bijbelse traditie veel aandacht voor lichamelijkheid. De lichaamsdelen van God zelf staan herhaaldelijk in de kijker in het Oude Testament. Zo kan dezelfde goddelijke neus die zich verheugt om de geur die opstijgt uit brandoffers ook koken van woede. Met zijn expliciete en erotische beschrijvingen neemt Hooglied het seksuele lichaam ten volle ernstig. Jezus, het vleesgeworden Woord, geneest mensen via aanraking en zijn verrijzenis wordt beschreven als een lichamelijk gebeuren. Waar de Paulusbrieven bepaalde aspecten van lichamelijkheid schuwen, verheffen ze het menselijke lichaam tegelijkertijd tot tempel van de Heilige Geest en tot beeld van de Kerk.

Tijdens de Didachè-studiedagen in 2017 hebben we aandacht voor de uiteenlopende wijzen waarop het lichaam naar voren komt in zowel het Oude als het Nieuwe Testament en confronteren we deze inzichten met antropologische perspectieven.

Praktische informatie

De tweedaagse vindt plaats op 22 en 23 augustus 2017 in de Jubileumzaal en de Promotiezaal van de Universiteitshal (Naamsestraat 22, Leuven). Ze wordt georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met de afdeling Bijbelwetenschap van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) en staat open voor een breed publiek.

Meer informatie over het programma en de wijze van inschrijven zal later op deze pagina worden toegevoegd.

Reacties zijn afgesloten.