Bijbel in je buurt

Op deze pagina vindt u een overzicht van bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen. Het overzicht is opgemaakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting.

Aanvullingen en correcties zijn steeds welkom op info@vlaamsebijbelstichting.be

Meerdaagse activiteiten worden vermeld in de maand van de eerste activiteit en blijven opgenomen tot de laatste activiteit heeft plaats gevonden.

2017

 

vanaf september 2017

 

 • Leerhuis Brussel 2017: Van angstland naar beloofde land

  9 vrijdagnamiddagen van 15 september 2017 tot 25 mei 2018 / Bijbelhuis Zevenkerken / Pastoraal Centrum, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel

  Gedurende 9 samenkomsten gaan we op zoek naar leessleutels om enkele grote Bijbelse verhalen over uittocht, doortocht en intocht of over slavernij en bevrijding voor ons vandaag te ontsluiten. We laten ons daarbij onder andere leiden door een beroep te doen op de inzichten van Eugen Drewermann. In zijn boek Een eigen weg. Overwegingen bij de boeken van Exodus tot en met Richteren (Meinema 1997) geeft hij een diepte-psychologische analyse van deze verhalen. Op die manier willen we de vraag stellen naar het belang hiervan voor de samenleving van vandaag.
  Vlak voor Pasen, op 23 maart, vieren we ook de Paasseder, de Joodse rituele maaltijd die traditioneel gehouden wordt op het Pesachfeest.

  Begeleiding: Jean Bastiaens

  Meer informatie →

 • Oude Testament: Pentateuch en Historische Boeken

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  Na een algemene kennismaking met de Pentateuch en met het corpus van ‘Historische Boeken’, waarbij ook even aandacht uitgaat naar de plaats van deze boeken in de liturgie van de eucharistie, schetst de cursus kort de geschiedenis van de exegese. Van daaruit gaan we dieper in op het moderne onderzoek naar de groei van de Pentateuch dat culmineerde in de zogeheten ‘nieuwere documentenhypothese’ of ‘vierbronnentheorie’. Tegen de achtergrond van de fundamentele kritiek waarmee deze hypothese sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw te kampen heeft, worden ook de hoofdlijnen van recentere ontwikkelingsmodellen voorgesteld, rekening houdend met de inzichten die de Dode Zeerollen op dit punt hebben opgeleverd. Vervolgens blijven we wat langer stilstaan bij elk van de afzonderlijke boeken uit de Pentateuch, in het bijzonder bij het boek Genesis. Het tweede semester vangt aan met een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis van Israël, met als leidraad het noodzakelijke methodologische onderscheid tussen het ‘Oude Israël’ dat door historici wordt gereconstrueerd en het ‘Bijbelse Israël’ dat in de Bijbelse teksten beschreven staat. Daarna volgt een meer gedetailleerde studie van alle boeken die tot het corpus van Historische Boeken worden gerekend, met voor het boek Koningen de Eliacyclus als bijzonder aandachtspunt. Ook boeken waaraan meestal maar weinig aandacht wordt besteed, zoals Kronieken en Ezra-Nehemia, passeren de revue in de loop van het semester. Aan het einde van de lessenreeks staan tot slot de zogeheten ‘deuterocanonieken’ uit de Historische Boeken op het programma.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.50 u en wordt gegeven door dr. Hans Debel. De cursus staat open voor gaststudenten. Cursisten ontvangen wekelijks een uitgeschreven cursustekst. De lessen beginnen op dinsdag 19 september 2017.

  Meer informatie →

 • Nieuwe Testament: De Handelingen van de apostelen en de Paulijnse literatuur

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  In de cursus wordt ruime aandacht besteed aan het boek Handelingen, juist omdat het van zo’n grote invloed is geweest op het zich ontwikkelende christendom. In het tweede deel van de cursus komt Paulus zelf aan bod, niet zoals Lucas hem ziet, maar zoals we hem leren kennen uit zijn brieven. Van zeven brieven zijn we heel zeker dat Paulus ze zelf geschreven heeft: 1 Tessalonicenzen, 1 + 2 Korintiërs, Galatenbrief, Fillipenzen, Filemon en de Romeinenbrief. Deze documenten behoren tot de oudste getuigenissen van het vroege, vitale christendom. Ze geven een ongemeen boeiende inkijk in de eerste christengemeenschappen en confronteren ons met de vragen die toen onder hen leefden en die ook voor ons nog steeds heel relevant blijken te zijn. Maar we hebben ook aandacht voor de brieven van de leerlingen van Paulus, de zogenaamde deutero-Paulijnse brieven. Paulus had al vrij snel zo’n faam gekregen en zijn brieven werden zo ruim verspreid, dat leerlingen van hem latere brieven op zijn naam hebben gezet, juist omdat ze volgens die leerlingen in dezelfde geest/Geest geschreven zijn. Maar is dat ook zo? De cursus focust op historische, theologische en Schriftuurlijke achtergronden van de Handelingen en de Paulijnse literatuur. Maar we zullen ook veel aandacht besteden aan tekstlezing, en aan de hand van literaire, structurele en retorische analyses dieper doordringen in de rijkdom van deze literatuur.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op maandagmiddag van 14.00 tot 15.50 uur en wordt gegeven door dr. Jean Bastiaens. De cursus staat open voor gaststudenten. Er wordt een syllabus ter beschikking gesteld. De lessen starten op maandag 18 september 2017.

  Meer informatie →

 • Bijbelgroep: Met de woorden die Jezus ons gegeven heeft…

  één donderdag per maand vanaf 21 september / Hof Zevenbergen Ranst

  Maandelijkse samenkomsten met als thema het Onze Vader.

  Begeleiding: Peter Houllebergs.

  Data: donderdagen 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december 2017, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei 2018, telkens van 20 tot 22 uur.

  Meer informatie →

 • Judas Iskariot – Bijbelse leesavond

  donderdag 28 september van 19:30 tot 22 uur / Pastorij Sint-Martinus, Kerkstraat 31, 2570 Duffel

  De treurige roem van de apostel Judas ligt in zijn verraderlijke daad. Deze daad roept vele vragen op. Ook over de reden waarom Jezus er toe kwam hem tot apostel te kiezen. Handelde Judas uit vrij wil? Wat waren zijn motieven? Op welke manier kreeg de duivel hem in zijn greep en was Judas sindsdien reddeloos verloren? En hoe zat het met de andere apostelen? Waren zij wel ‘rechter’ dan Judas? Judas confronteert ons met onszelf.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • De Bijbel lezen in het Hebreeuws

  Basiscursus en leesgroep maandelijks op donderdag vanaf 28 september / Hof Zevenbergen Ranst

  De basiscursus is een tweejaarlijkse cursus waarin de basisprincipes van de Hebreeuwse grammatica worden aangeleerd. Dit jaar loopt het tweede basisjaar.

  De leesgroep is bedoeld voor wie de basiscursus heeft afgerond. De deelnemers lezen bijbelverhalen in de Hebreeuwse grondtekst. Dit werkjaar leest de groep in het boek Genesis.

  Begeleiding: zuster Godeliph Deruwe en Hedwig Vercammen.

  Data: donderdagen 28 september, 26 oktober, 16 november 2017, 11 januari, 1 februari, 19 april, 24 mei en 7 juni 2018 van 9u30 tot 16 uur.

  Meer informatie →

oktober 2017

 

 • Jakobus, zoon van de donder – Woordtheater met vertelling en muziek

  zondag 1 oktober om 15 uur / Sint-Genesiuskerk, Dorpsstraat 40, 1640 Sint-Genesius-Rode

  Jakobus Maior of de Meerdere en zijn broer Johannes kregen van Jezus de bijnaam ‘Donderzonen’. Dit verwijst wellicht naar hun temperament. Jakobus is de enige apostel van wie de marteldood in het Nieuwe Testament vermeld wordt. Volgens de overlevering werd zijn lichaam overgebracht naar Santiago de Compostella. Wie was deze man en hoe leeft hij vandaag verder?

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • Het evangelie van Marcus – Drie bijbelse leesavonden

  maandag 2 en dinsdag 17 oktober en donderdag 9 november van 19:45 tot 22:15 uur / De Waag, Kattestraat 27, 1745 Opwijk

  Heel wat verhalen uit de Bijbel klinken ons vertrouwd in de oren. Het zijn meestal korte fragmenten die wat op zich staan. Het oorspronkelijke verhaal daarachter horen we maar zelden. Toch is het bijzonder boeiend om eens een doorlopende lezing te doen van een volledig boek uit de Bijbel. Het is dan niet om te doen alles tot in de details uit te pluizen maar om te zoeken naar de grote lijn van het verhaal en te letten op de eigen klemtonen die de auteur legt.
  Vanuit inleiding, lectuur en gesprek wordt het verhaal van Marcus verbonden met onze geschiedenis en ons eigen leven.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • De Bijbel – een boek van eeuwen

  4 donderdagmiddagen van 14 tot 16 uur: 5, 12, 19 en 26 oktober 2017 / Davidsfonds Academie / Beveren-Waas, cultureel centrum Ter Vesten

  De Bijbel blijft een ongemeen boeiend boek. Hij bevat een hele bibliotheek van boeken die in een periode van zo’n duizend jaar bij elkaar geschreven werden door een menigte van auteurs. In deel II van deze cursus neemt Jean Bastiaens de wereld van het Nieuwe Testament als leidraad. Jezus was een Jood, en leefde in een boeiende en complexe tijd. Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen tussen de historische en de verkondigde Jezus? Wat is de ontstaansgeschiedenis van de evangeliën? En hoe dienen we de bijdrage van het apocriefe evangelie van Thomas te interpreteren? Via verschillende invalshoeken werpt Jean Bastiaens een verrassend licht op Jezus en zijn tijd.

  Spreker: dr. Jean Bastiaens.

  Meer informatie →

 • Psalmen en wijsheid – Drie oecumenische bijbelse leesavonden

  maandagen 9, 16 en 23 oktober van 19:45 tot 22:15 uur / De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen

  Ingeleid door sprekers vanuit verschillende Mechelse christelijke kerken: Jelle Brouwer, Stefaan Callebaut, Luc Devisscher, Stefan Gradl, Gilbert Snauwaert en Ann Van Steenweghen. Na elke inleiding is er ruimte voor gesprek.

  Meer informatie →

 • Het bijbelboek Spreuken

  vrijdag 13 oktober om 20 uur / Sint-Jobkerk Puivelde (Belsele, Sint-Niklaas)

  Spreekwoorden en puntige gezegden zoals ‘Oost west, thuis best’ of ‘Wie laatst lacht, best lacht’ vindt men bij alle volkeren en in alle culturen. Ook in de Bijbel vindt men ze terug en het bijbelboek Spreuken heeft ze verzameld in verschillende collecties. Waar komen die spreuken vandaan en waarom werden ze gebundeld? Wat hebben ze met God en met geloven te maken? Waarom wordt de wijsheid in de Bijbel soms als een vrouwelijk personage voorgesteld? En wie is de ‘sterke vrouw’ die in het laatste hoofdstuk van het boek Spreuken wordt bezongen? Op deze en soortgelijke vragen wordt geantwoord tijdens de bijbelavond ‘In een reeks van 4’ op vrijdag 13 oktober om 20 uur in de Sint-Jobkerk te Puivelde.

  Spreker: Paul Kevers.

 • Jakobus, zoon van de donder – Woordtheater met vertelling en muziek

  zaterdag 21 oktober om 20 uur / Sint-Janskerk, Oppuursdorp 15, 2890 Oppuurs (Sint-Amands)

  Jakobus Maior of de Meerdere en zijn broer Johannes kregen van Jezus de bijnaam ‘Donderzonen’. Dit verwijst wellicht naar hun temperament. Jakobus is de enige apostel van wie de marteldood in het Nieuwe Testament vermeld wordt. Volgens de overlevering werd zijn lichaam overgebracht naar Santiago de Compostella. Wie was deze man en hoe leeft hij vandaag verder?

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • De Psalmen

  maandag 23 oktober 2017 van 19.30 tot 21 uur / Bijbelhuis Zevenkerken & CCV Brugge / Sint-Andriesabdij Zevenkerken, Gregoriuszaal

  Spreker: Benoît Standaert.

  Meer informatie →

 • Proeven van Marcus – Een vertelling aan tafel

  Vrijdag 27 oktober om 19:30 uur / Parochiezaal Sint-Catharina, Billaststraat 37, 1820 Humelgem (Steenokkerzeel)

  Een originele en smakelijke manier om kennis te maken met het evangelie van Marcus.
  Proeven. De eerste lezers van het verhaal van Marcus woonden in het oude Rome. Vanuit historisch onderzoek naar de eetgewoonten in die tijd werd een viergangenmenu samengesteld. Een enthousiaste kookploeg schotelt je deze maaltijd voor. Gegarandeerd een culinaire belevenis.
  Luisteren. Plots verschijnt een in het wit geklede man op het toneel. Hij is de verteller van Marcus. Tussen de gangen door brengt hij verschillende personages uit het verhaal tot leven. Nu en dan klinkt een stem van elders. De personages nemen hun plaats in het boek terug in. Een literair avontuur.

  Begeleiding: Luc Devisscher.

  Meer informatie →

 • Proeven van Marcus – Een vertelling aan tafel

  Zaterdag 28 oktober om 19:30 uur / Het Beverbeekhuis, Tulpenstraat 2a, 3290 Diest

  Een originele en smakelijke manier om kennis te maken met het evangelie van Marcus.
  Proeven. De eerste lezers van het verhaal van Marcus woonden in het oude Rome. Vanuit historisch onderzoek naar de eetgewoonten in die tijd werd een viergangenmenu samengesteld. Een enthousiaste kookploeg schotelt je deze maaltijd voor. Gegarandeerd een culinaire belevenis.
  Luisteren. Plots verschijnt een in het wit geklede man op het toneel. Hij is de verteller van Marcus. Tussen de gangen door brengt hij verschillende personages uit het verhaal tot leven. Nu en dan klinkt een stem van elders. De personages nemen hun plaats in het boek terug in. Een literair avontuur.

  Begeleiding: Luc Devisscher.

  Meer informatie →

november 2017

 

 • Eerste brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica

  woensdag 15 november 2017 van 19.30 tot 21 uur / Bijbelhuis Zevenkerken & CCV Brugge / Sint-Andriesabdij Zevenkerken, Gregoriuszaal

  Spreker: Jean Bastiaens.

  Meer informatie →

 • De profeet Micha – Twee bijbelse leesavonden

  dinsdagen 21 november en 19 december van 19:45 tot 22:15 uur / Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

  Micha is een profeet van Juda en een jongere tijdgenoot van Jesaja. We zijn rond 700 vóór Christus. Het buurland Israël wordt bedreigd door Assyrië. Micha vreest dat Juda hetzelfde lot zal ondergaan. Hij roept zijn volk op om zich opnieuw te richten op God.
  Vanuit inleiding, lectuur en gesprek ontdekken we hoe deze profeet ook vandaag nog luidspreker is voor God.

  Begeleiding: Luc Devisscher.

  Meer informatie →

 • Het evangelie van Marcus – Drie bijbelse leesavonden

  maandagen 27 november en 4 en 11 december van 19:45 tot 22:15 uur / Parochiezaal Sint-Catharina, Billaststraat 37, 1820 Humelgem (Steenokkerzeel)

  Heel wat verhalen uit de Bijbel klinken ons vertrouwd in de oren. Het zijn meestal korte fragmenten die wat op zich staan. Het oorspronkelijke verhaal daarachter horen we maar zelden. Toch is het bijzonder boeiend om eens een doorlopende lezing te doen van een volledig boek uit de Bijbel. Het is dan niet om te doen alles tot in de details uit te pluizen maar om te zoeken naar de grote lijn van het verhaal en te letten op de eigen klemtonen die de auteur legt.
  Vanuit inleiding, lectuur en gesprek wordt het verhaal van Marcus verbonden met onze geschiedenis en ons eigen leven.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • De Bijbel: een vrij zinnige lezing

  dinsdag 28 november 2017 om 19.30 uur / Bijbelhuis Zevenkerken & CCV Brugge / Sint-Andriesabdij Zevenkerken, Gregoriuszaal

  Sprekers: Auteur Ludo Abicht in gesprek met bisschop Lode Aerts.
  Moderator: Geert De Kerpel (hoofdredacteur Tertio).

  Meer informatie →

 • Het evangelie van Marcus – Drie bijbelse leesavonden

  woensdagen 29 november en 6 en 13 december van 19:45 tot 22:15 uur / Gasthuiszusters Augustinessen, Michel Theysstraat 36, 3290 Diest

  Heel wat verhalen uit de Bijbel klinken ons vertrouwd in de oren. Het zijn meestal korte fragmenten die wat op zich staan. Het oorspronkelijke verhaal daarachter horen we maar zelden. Toch is het bijzonder boeiend om eens een doorlopende lezing te doen van een volledig boek uit de Bijbel. Het is dan niet om te doen alles tot in de details uit te pluizen maar om te zoeken naar de grote lijn van het verhaal en te letten op de eigen klemtonen die de auteur legt.
  Vanuit inleiding, lectuur en gesprek wordt het verhaal van Marcus verbonden met onze geschiedenis en ons eigen leven.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

2018

 

vanaf januari 2018

 

 • Welke God roept er? – Vier bijbelse leesavonden

  maandagen 15, 22 en 29 januari en 5 februari van 19:45 tot 22:15 uur / Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg

  De Bijbel verhaalt over het avontuur van de mens en God. In deze relatie zit groei. De roep van God wordt doorheen de tijd verscheiden verstaan. Zo hoort Mozes anders dan Abraham. De God van de vaderen geeft er zichzelf de naam ‘Ik-ben-die-er-is’ en roept op tot bevrijding uit de slavernij. In de ballingschap wordt God kenbaar als diegene die misdaden straft tot in de vierde maar goedheid bewijst tot in de duizendste generatie. In een nieuw verbond leert Jezus van Nazaret God opnieuw te ontdekken als ‘Vader’.
  Vanuit inleiding, lectuur en gesprek maken we een verkenning van verschillende godsbeelden en roepingsverhalen in de Bijbel.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • Het evangelie van Marcus – Drie bijbelse leesnamiddagen

  dinsdagen 23 en 30 januari en 6 februari van 13:45 tot 16:15 uur / Parochiecentrum Gildenhuis, Kardinaal Cardijnplein 8, 2880 Bornem

  Heel wat verhalen uit de Bijbel klinken ons vertrouwd in de oren. Het zijn meestal korte fragmenten die wat op zich staan. Het oorspronkelijke verhaal daarachter horen we maar zelden. Toch is het bijzonder boeiend om eens een doorlopende lezing te doen van een volledig boek uit de Bijbel. Het is dan niet om te doen alles tot in de details uit te pluizen maar om te zoeken naar de grote lijn van het verhaal en te letten op de eigen klemtonen die de auteur legt.
  Vanuit inleiding, lectuur en gesprek wordt het verhaal van Marcus verbonden met onze geschiedenis en ons eigen leven.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • Een bijbelse pelgrimstocht – Leven in de belofte

  vier bijbeldagen / Hof Zevenbergen Ranst

  Tijdens vier bijbeldagen bespreken we het belofte-karakter van vier bijbelverhalen over Abraham, de profeten, Jezus en de Openbaring. Wat we leren van deze verhalen gebruiken we als leidraad om in de namiddag onze eigen geschiedenis/toekomst in de belofte neer te schrijven.

  Begeleiding: Lea Verstricht.

  Data: woensdagen 24 en 31 januari en donderdagen 15 en 22 februari 2018, telkens van 9u30 tot 16 uur.

  Meer informatie →

vanaf februari 2018

 

 • De apostelen Jakobus, Taddeüs, Simon en Judas – Vier bijbelse leesavonden

  dinsdagen 27 februari en 6, 13 en 20 maart van 19:45 tot 22:15 uur / Zusters Annonciaden, Pastoor De Clerckstraat 3, 3020 Veltem-Beisem

  De laatste groep van vier apostelen met als hekkensluiter Judas Iskariot die Jezus overgeleverd heeft. Wie waren ze en waarom gingen ze Jezus achterna?
  We lezen hun verhaal er op na in bijbelse (de vier Evangelies en de Handelingen) en niet-bijbelse bronnen (de zogenaamde ‘apocriefen’). We kijken ook hoe ze afgebeeld worden in de kunst. Welke spiegel houden zij voor aan teamspelers en zinzoekers vandaag?

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

maart 2018

 

 • Berichten van een jonge kerk in wording – Inleiding tot het boek Handelingen

  zaterdagen 3, 10, 17 en 24 maart van 10 tot 12 uur / Pastoraal Centrum Seminarie Hasselt, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

  Wil je eens wat dieper ingaan op één van de boeken uit de Bijbel? Kan je vandaag nog iets proeven van dat aanstekelijke enthousiasme dat de eerste christengemeenschappen zo kenmerkte? Kom het ontdekken in deze vorming, in het kader van de hogere cursus theologie.

  Docent: Jaak Janssen

  Meer informatie →

 • De profeet Ezechiël – Drie bijbelse leesavonden

  donderdagen 8, 15 en 22 maart van 19:45 tot 22:15 uur / Zaal Parecia, Edingsesteenweg 250, 1750 Leerbeek (Gooik)

  Ezechiël is net als Jesaja en Jeremia een profeet van Juda. Als zoon van een priester kreeg hij een academische opleiding. In 597 vóór Christus wordt hij door de Babyloniërs naar Babel weggevoerd en verblijft hij bij de joodse ballingen in Babylon. Ezechiël is een profeet in ballingschap.
  Per bijeenkomst staan we stil bij een episode uit het leven van Ezechiël. Op die manier vormen we ons een beeld van zijn tijd en werk. Vanuit inleiding, lectuur en gesprek leggen we de link met onze eigen tijd.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • Ruth, een vreemde op de dorsvloer – Bijbelweekend

  van vrijdag 9 maart om 17 uur tot zondag 11 maart om 14:30 uur / Abdij van Postel, Abdijlaan, 2400 Mol

  In het boek Ruth weerklinkt een positieve houding tegenover vreemdelingen. Boaz, een vermogende jood, gaat zonder problemen een huwelijk aan met een vreemde Moabitische. Deze vrouw wordt door toedoen van God de overgrootmoeder van koning David.
  Op het ritme van de abdij lezen we in het bijbelboek Ruth en gaan we in gesprek met elkaar. Er is ook aandacht voor ontmoeting, gebed en stilte.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

juni 2018

 

 • Het boek Prediker – Bijbelmidweek

  van dinsdag 5 juni om 17 uur tot donderdag 7 juni om 14:30 uur / Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië, Sysen 8, 8210 Loppem

  Het boek Prediker is een literaire weergave van de zoektocht van de mens naar zin. Deze zoektocht lijkt op niets uit te lopen: alles is ‘ijl en ijdel’. Daarom kan de mens tijdens zijn leven maar beter zolang en zoveel mogelijk genieten. Kleine positieve ervaringen van zinvolheid midden een grote absurde wereld, dat is het waar de mens God dankbaar voor moet zijn. Als bijbelboek is het boek Prediker een beklijvend getuigenis van de menselijke nietigheid tegenover de grootheid van de schepping.
  Op het ritme van de abdij lezen we in het boek Prediker en gaan we in gesprek met elkaar. Er is ook aandacht voor ontmoeting, gebed en stilte.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

juli 2018

 

 • De Bijbel lezen in het Hebreeuws – Zomersessie 2018

  17-19 juli 2018 / Hof Zevenbergen Ranst

  Een driedaagse onderdompeling in Hebreeuwse teksten, liederen, dansen in een ontspannen sfeer. Op het programma staat de Jakobcyclus.

  Begeleiding: zuster Godeliph Deruwe en Hedwig Vercammen.

  Meer informatie →

Reacties zijn afgesloten.