Bijbelvertalingen en concordanties

  • Afzonderlijke bijbelvertalingen

De Bijbel in Gewone Taal

Online toegankelijk via www.debijbel.nl.

 

Willibrordvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling


De Willibrordvertaling 1995 is sinds 10 november 2002 beschikbaar op internet. Ook De Nieuwe Bijbelvertaling is terug te vinden op deze website van de Katholieke Bijbelstichting.
www.willibrordbijbel.nl / www.bijbel.net

Op www.voorleesbijbel.nl wordt De Nieuwe Bijbelvertaling ook voorgelezen.

 

Naardense Bijbel


De Naardense Bijbel, de vertaling door Pieter Oussoren vind je onder www.naardensebijbel.nl.

 

Statenvertaling

   
De Statenvertaling staat in haar geheel op Internet, inclusief kanttekeningen, apocriefen en een eenvoudige concordantie: www.statenvertaling.net. De vertaling is ook te raadplegen op www.coas.com/bijbel.

 

 

  • Bijbelvertalingen naast elkaar

 

Debijbel.nl

Op deze nieuwe website vindt men een hele reeks Nederlandstalige vertalingen terug die men afzonderlijk en naast elkaar kan lezen: Nieuwe Bijbelvertaling, Bijbel in Gewone Taal, Groot Nieuws Bijbel, NBG-vertaling 1951, Nije Fryske Bibeloersetting, Statenvertaling 1977, Biebel in t Grunnegers, Biebel in de Twentse Sproake, Herziene Statenvertaling, Statenvertaling (Jongbloed-editie), Statenvertaling 1637, Willibrordvertaling (editie 2012). Ook anderstalige vertalingen zijn opgenomen in de lijst van beschikbare teksten: Amplified Bible, Contemporary English Version, English Standard Version, Good News Translation, King James Version, New American Standard Bible, The Message, Biblia Dios Habla Hoy.

 

Biblija.net


Een verzameling van diverse bijbelvertalingen zijn digitaal beschikbaar op www.biblija.net. Je vindt er o.a. de Willibrordvertaling 1995, de Nieuwe Bijbelvertaling, de Groot Nieuws Bijbel 1996, de Herziene Statenvertaling, de NBG-vertaling 1951, de Delftse Bijbel 1477 en nog veel meer. Ook heel wat niet-Nederlandse vertalingen zijn er te raadplegen.

 

bijbel.opurk.nl


Op de pagina bijbel.opurk.nl kun je drie Nederlandse bijbelvertalingen doorzoeken en vergelijken: de Statenvertaling, de Lutherse vertaling en de Leidsche vertaling.

 

bijbel&koran.nl

Met toegang tot de verhalen die zowel voorkomen in het christelijke als in het islamitische heilige boek.

 

 

Reacties zijn afgesloten.