Didachè 2018: Het Lucasevangelie

Didachè 2018: Het Lucasevangelie Het evangelie volgens Lucas is wel eens ‘het mooiste boek’ van het Nieuwe Testament genoemd. Tal van prachtige verhalen en parabels zijn ons alleen dankzij het Lucasevangelie bekend: de weduwe van Naïn, de kromgebogen vrouw, de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon, de onrechtvaardige rentmeester, Lazarus en de rijke, de farizeeër en de tollenaar, Zacheüs, de leerlingen van Emmaüs, enz. Groot was de invloed van dit evangelie op de christelijke traditie, iconografie, liturgische feesten en gebedsteksten: denken we maar aan het kerstverhaal, het weesgegroet of de lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon die alle drie een plaats kregen in het getijdengebed. Lucas besteedt bijzondere aandacht aan ontmoetingsverhalen, het thema armoede en rijkdom, de rol van de Heilige Geest en de tafelgemeenschap met Jezus. Meer dan bij de andere evangelisten spelen vrouwen een belangrijke rol in zijn verhaal.

Tijdens deze Didachè-studiedagen Bijbel brengen we het evangelie van Lucas opnieuw voor het voetlicht. We besteden aandacht aan Lucas als geschiedschrijver en theoloog, aan de taal en de opbouw van zijn evangelie, aan het Jezusbeeld dat hij ons presenteert en aan enkele belangrijke tekstgedeelten. We gaan na wat die teksten vandaag betekenen en welke rol ze kunnen spelen in godsdienstonderricht, catechese of liturgie.

De informatiebundel van Didachè 2018 is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2018/04/Didache-Bundel-met-samenvattingen_2018.pdf” download=”all”]

Programma

Dinsdag 21 augustus 2018

8u30Onthaal – registratie – koffie
9u30Verwelkoming
9u45Lucas’ eerste boek
Filip Noël
De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2018/08/Filip-Noel-2018-Lucas_eerste_boek.pptx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”345″]

10h15Lucas als geschiedschrijver
Nico Riemersma
De samenvatting van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2018/08/Nico-Riemersma-2018-Lucas-als-geschiedschrijver-samenvatting.docx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”345″]

11u00Koffiepauze
11u30Theologie en Jezusbeeld van Lucas
Jos de Heer
12u30Middagpauze
14u00Uitgedaagd door de toekomst: parabels in het evangelie volgens Lucas
Martijn Steegen
15u00Koffiepauze
15u30Van Maria tot Marta: vrouwen met naam en faam in het Lucasevangelie
Caroline Vander Stichele
De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2018/08/Caroline-Vander-Stichele-2018-Van-Maria-tot-Marta-PP.pptx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”450″]

16u30Vragenhalfuur
17u00Einde van de eerste dag

Woensdag 22 augustus 2018

9u30Bezinning
10u00 Lucas 4,14-30: het begin van Jezus’ openbare optreden
Bianca Lataire
De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2018/08/Presentatie-Lc-4-Didache-2018-finaal-kopie-kopie.pptx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”450″]

11u00Koffiepauze
11u30Lucas 9,51–19,28: het ‘grote reisverhaal’
Filip Noël
De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2018/08/Filip-Noel-2018-Het_reisverhaal.pptx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”345″]

12u30Middagpauze
14u00Lucas 24: het verrijzenishoofdstuk
Jaak Janssen

15u00Koffiepauze
15u30Vragenhalfuur
16u00Lucas in de beeldende kunst
Candice Van Heghe – CRKC/Parcum

17u00Einde van de tweedaagse

Datum – plaats – organisatie

De tweedaagse vindt plaats op 21 en 22 augustus 2018 in de Jubileumzaal en de Promotiezaal van de Universiteitshal (Naamsestraat 22, Leuven). Ze wordt georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met de afdeling Bijbelwetenschap van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) en staat open voor een breed publiek.

Reacties zijn afgesloten.