Bijbelvertalingen

De Vlaamse Bijbelstichting verzorgde, in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting in Nederland, de ontwikkeling, verspreiding en revisie van de Willibrordvertaling. Ze was ook betrokken bij de oecumenische Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 en bij de revisie daarvan, de NBV21.

NBV21

NBV21 is de naam van de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) die in 2004 verscheen. Gedurende vier jaar werd er gewerkt aan deze grondige revisie, die thans is … Verder lezen →


De Willibrordvertaling

De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied. De Willibrordvertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk hedendaags Nederlands. Verder lezen →


De Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling is een interconfessionele vertaling voor het hele Nederlandse taalgebied. Het vertaalproject kwam tot stand in een breed samenwerkingsverband van katholieken en protestanten van velerlei strekkingen, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Bij de vertaling van het Oude Testament waren ook joodse deskundigen betrokken. Verder lezen →


De Bijbel in Gewone Taal

De Bijbel in Gewone taal is een geheel nieuwe vertaling van de Bijbel (zonder de deuterocanonieke boeken), gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Het is een vertaling die voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is, in ‘gewone taal’ zoals mensen die dagelijks gebruiken: met beperkte woordenschat, korte zinnen en verduidelijkingen indien nodig. Verder lezen →


De Naardense Bijbel

De Naardense Bijbel bevat de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament in de vertaling van Pieter Oussoren. Het was uitdrukkelijk de bedoeling om de vertaling zo concordant als mogelijk te maken. Kenmerkend voor deze vertaling is, dat slechts van dit principe is afgeweken waar het metrum of ritme dat vereist. Verder lezen →


Bijbelvertalingen online

De belangrijkste Nederlandstalige bijbelvertalingen zijn raadpleegbaar op het Internet. Verschillende websites bieden eveneens de mogelijkheid om courante en minder courante bijbelvertalingen met elkaar te vergelijken. Verder lezen →


Bijbelvertalingen als app

Technologie staat niet stil, en ook de bijbel wordt toegankelijk op de recentste toepassingen. Er bestaan degelijke bijbel apps voor zowel Android als Apple. Verder lezen →


Bijbelvertalingen op cd-rom

Met het (gratis) toegankelijk maken van diverse bijbelvertalingen op het internet verdwijnt stilaan de behoefte aan bijbelvertalingen op cd-rom. Voor wie niet altijd en overal toegang heeft tot het wereldwijde net bestaan er toch nog bijbels in dit medium. Verder lezen →