Over de VBS

De Vlaamse Bijbelstichting (VBS) werd in 1968 opgericht, onder de bescherming van de Vlaamse Bisschoppen, om tegemoet te komen aan de wensen van het Tweede Vaticaans Concilie, namelijk om “de gelovigen op aangepaste wijze tot een goed gebruik van de heilige Schrift te brengen”. De VBS wil hulpmiddelen ter beschikking stellen voor al wie individueel of in groep de Bijbel wil lezen, en informatie bieden aangaande initiatieven en publicaties op het vlak van het bijbelpastoraat.

De Vlaamse Bijbelstichting is een feitelijke vereniging die vanaf het begin gedragen wordt door vrijwilligers. Enkele professoren en onderzoekers van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en andere Vlaamse exegeten vormen de ‘VBS-werkgroep’, tevens redactieraad van Ezra – Bijbels tijdschrift (voorheen, van 1970 tot en met 2008: VBS-Informatie). Voorzitter is thans professor Reimund Bieringer. Directeur is dr. Paul Kevers, tevens secretaris en eindredacteur van Ezra – Bijbels tijdschrift.

Voorts is de VBS een ledenvereniging: de leden betalen jaarlijks een ledenbijdrage, in ruil waarvoor zij een abonnement krijgen op Ezra – Bijbels tijdschrift en voor inlichtingen en bijbelse documentatie terecht kunnen op het VBS-secretariaat.

Contactgegevens

Vlaamse Bijbelstichting
Sint-Michielsstraat 6 bus 3101
3000 Leuven

tel. 016 32 38 63 (enkel voicemail, u kunt een bericht inspreken)
info@vlaamsebijbelstichting.be

Medewerkers en redactieleden Ezra – Bijbels tijdschrift

Reacties zijn afgesloten.