Bijbel in je buurt

Voor mensen die op zoek zijn naar een bijbelcursus of een bijbels vormingsinitiatief in hun buurt, geven we hieronder een (onvolledige) lijst van organisaties die dergelijke cusussen en initiatieven aanbieden op diverse locaties in Vlaanderen. U kunt telkens doorklikken naar de website van de betreffende organisatie en daar het volledige vormingsaanbod ontdekken.

 

WEST-VLAANDEREN

 

Biblia

Bijbels belevingscentrum in Brugge (Grootseminarie Ten Duinen, Potterierei 72)

website van Biblia

 

CCV Brugge

Het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), afdeling bisdom Brugge, organiseert diverse vormingsinitioatieven.

website met het vormingsaanbod van CCV Brugge

 

Instituut voor Theologie en Pastoraal – Brugge

Het Instituut voor Theologie en Pastoraal te Brugge richt zich ook tot vrije studenten die geïnteresseerd zijn in theologische vorming of bijscholing. Het programma bevat onder meer Bijbelse vakken.

website van het Instituut voor Theologie en Pastoraal te Brugge

 

OOST-VLAANDEREN

 

CCV Gent

Het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), afdeling bisdom Gent, organiseert diverse vormingsinitiatieven

website van CCV Gent

 

HDGI

Het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut (HDGI) in Gent leidt mensen op tot godsdienstleraar, pastorale werker, parochie-assistent of diaken. De theologische vakken en seminaries (waaronder ook Bijbelcursussen) staan ook open voor al wie op zoek is naar verheldering van het christelijke geloof.

website van het HDGI

 

ANTWERPEN

 

Diocesane Werkgroep Bijbel

‘Van Abba tot Zondebok’ – bijbelse oefening in dialogeren

  • In dit ‘leerhuis’ zullen we tijdens elke samenkomst drie trefwoorden behandelen (analyse, verdieping, gesprek), zodat in totaal 18 fundamentele Bijbelse begrippen de revue zullen passeren vanuit het oogpunt van de joods-christelijke dialoog.
  • Data: op donderdagen 25 april, 2, 16 en 23 mei, en 6 juni 2024 van 20 tot 21.30 uur.
  • Initiatiefnemers: de Diocesane Werkgroep Bijbel (DWB) en de Antwerpse Contactgroep voor joods-christelijke betrekkingen (ACJCB).
  • Begeleiding (in alfabetische volgorde): Jean Bastiaens, David Godecharle, Rik Hoet, Danny Rouges.
  • Plaats: TPC Antwerpen.
  • Info: david.godecharle@bisdomantwerpen.be en els.want@bisdomantwerpen.be.

 

Hof Zevenbergen Ranst

In Hof Zevenbergen te Ranst worden, naast andere vormingsinitiatieven, enkele Bijbelcursussen aangeboden, waaronder een cursus Bijbels Hebreeuws.

website met het aanbod Bijbel van Hof Zevenbergen

 

HIGWA

Het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Antwerpen verzorgt een filosofisch-theologische opleiding voor kandidaat-leerkrachten rooms-katholieke godsdienst, voor kandidaat-pastoraal werkers, voor kandidaat-diakens, voor aspirant-voorgangers in woordvieringen en bij uitvaarten en voor vrije studenten. Het programma omvat ook Bijbelse vakken. Geïnteresseerden kunnen als vrije student kiezen om een of enkele cursussen te volgen.

website van het HIGW Antwerpen

 

VLAAMS-BRABANT

 

CCV Vlaams-Brabant

Het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), afdeling vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, organiseert diverse vormingsinitiatieven

website van CCV Vlaams-Brabant

 

HIGW

Het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel te Leuven richt zich ook tot vrije studenten die geïnteresseerd zijn in theologische vorming of bijscholing. Het programma bevat onder meer Bijbelse vakken.

website van het HIGW te Leuven

 

LIMBURG

 

CCV Hasselt

Het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), afdeling bisdom Hasselt, organiseert diverse vormingsinitiatieven, onder meer een basisvorming Theologie met een cursus Inleiding Oud Testament en een cursus Inleiding Nieuw Testament.

website met het vormingsaanbod van CCV Hasselt

 

 

Reacties zijn afgesloten.