Didachè studiedagen

Elk jaar organiseert de Vlaamse Bijbelstichting in augustus een tweedaagse bijbelcursus in het kader van Didachè, de nascholingsprogramma’s van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, voorheen Vliebergh-Sencie-leergangen. Dit tweedaagse symposium is toegankelijk voor een breed publiek.  

Didachè 2024: Verzoening en vrede in de paulinische literatuur

Kerk en maatschappij hunkeren naar verzoening en vrede. In de Bijbel komt het begrip ‘verzoening’ buiten de brieven van Paulus nergens voor, behalve in zekere mate in de boeken Makkabeeën. … Verder lezen →


Didachè 2023: De Bijbel als bron van hoop en vertrouwen in donkere tijden

  N.B. Enkele powerpointpresentaties die tijdens deze studiedagen vertoond werden, kunt u als pdf-bestand raadplegen of downloaden. Zie helemaal onderaan deze pagina.   Coronapandemie, oorlog in Oekraïne, energiecrisis, klimaatverandering… Er … Verder lezen →


Didachè 2022: De Psalmen

Het boek Psalmen staat in het midden van de Bijbel. Het is als het ware de samenvatting van heel de Schrift. Er zijn psalmen over de schepping en de wet, … Verder lezen →


Didachè 2021: Koning David in de Bijbel en daarna

Koning David is ongetwijfeld een van de belangrijkste personages uit het Oude Testament. Tijdens deze studiedagen gaan we nader in op de historische achtergrond, de narratieve opbouw en de theologische … Verder lezen →


Didachè 2019: De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen

Dit jaar worden de Didachè-studiedagen Bijbel voor de 50ste keer georganiseerd en daarom maken we er een feestelijke jubileumsessie van met een breed thema: ‘De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen’. Verder lezen →


Didachè 2018: Het Lucasevangelie

Tijdens deze Didachè-studiedagen Bijbel brengen we het evangelie van Lucas opnieuw voor het voetlicht. We besteden aandacht aan Lucas als geschiedschrijver en theoloog, aan de taal en de opbouw van zijn evangelie, aan het Jezusbeeld dat hij ons presenteert en aan enkele belangrijke tekstgedeelten. We gaan na wat die teksten vandaag betekenen en welke rol ze kunnen spelen in godsdienstonderricht, catechese of liturgie. Verder lezen →


Didachè 2017: Dit is mijn lichaam. Lichamelijkheid in de Bijbelse traditie

Lichamelijkheid speelt een belangrijke rol in een cultuur die het materialistische denken hoog in het vaandel draagt. Schoonheid, gezondheid en genot staan centraal. Tegelijkertijd lopen mensen hun lichaam voorbij in … Verder lezen →


Didachè 2016: Terug naar waar het begon. Het boek Genesis herlezen.

Geen enkel bijbelboek is zo problematisch als Genesis. Een letterlijke lezing van de tekst botst met hedendaagse wetenschappelijke en historische inzichten. Gelezen vanuit een literair en theologisch perspectief bevat Genesis echter prachtige verhaalcycli die ook kritische bijbellezers vandaag nog steeds te denken geven over God, mens en wereld. Verder lezen →