Didachè 2017: Dit is mijn lichaam. Lichamelijkheid in de Bijbelse traditie

Didachè 2017: Dit is mijn lichaam. Lichamelijkheid in de Bijbelse traditie.Lichamelijkheid speelt een belangrijke rol in een cultuur die het materialistische denken hoog in het vaandel draagt. Schoonheid, gezondheid en genot staan centraal. Tegelijkertijd lopen mensen hun lichaam voorbij in het streven naar die perfectie en worden zij geconfronteerd met gebrokenheid.

Hoewel men spiritualiteit meestal associeert met alles wat met het geestelijke leven te maken heeft, is er in de Bijbelse traditie veel aandacht voor lichamelijkheid. De lichaamsdelen van God zelf staan herhaaldelijk in de kijker in het Oude Testament. Zo kan dezelfde goddelijke neus die zich verheugt om de geur die opstijgt uit brandoffers ook koken van woede. Met zijn expliciete en erotische beschrijvingen neemt Hooglied het seksuele lichaam ten volle ernstig. Jezus, het vleesgeworden Woord, geneest mensen via aanraking en zijn verrijzenis wordt beschreven als een lichamelijk gebeuren. Waar de Paulusbrieven bepaalde aspecten van lichamelijkheid schuwen, verheffen ze het menselijke lichaam tegelijkertijd tot tempel van de Heilige Geest en tot beeld van de Kerk.

Tijdens de Didachè-studiedagen in 2017 hebben we aandacht voor de uiteenlopende wijzen waarop het lichaam naar voren komt in zowel het Oude als het Nieuwe Testament en confronteren we deze inzichten met antropologische perspectieven.

Programma

Dinsdag 22 augustus 2017

8u30 Onthaal – koffie – registratie
9u30 Verwelkoming
10h00 Het lichaam tussen banaliteit en heiligheid
Bernard de Cock
11u00 Koffiepauze
11u30 Heeft God een lichaam? Bijbelse verbeeldingen van Gods lichamelijkheid
Paul Kevers
12u30 Middagpauze
14u00 ‘Kan mijn gehemelte niet onderscheiden wat goed is?’ (Job 6,30). Lichamelijke metaforen in de Wijsheidsliteratuur
Pierre Van Hecke
15u00 Koffiepauze
15u30 ‘Jouw liefde verrukte mij meer dan de liefde van vrouwen’ (2 S 1,26). Homo- en heteroseksualiteit in de Bijbel
Hans Debel
De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2017/08/Ppt-Didachè-2017-Debel-Homoseksualiteit.pptx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”450″]

16u30 Afsluitend panelgesprek
17u00 Einde van de eerste dag

Woensdag 23 augustus 2017

9u30 Bezinning
10u00 En wat met het lichaam na de dood? Bijbelse perspectieven bij een weerbarstige vraag
Valérie Kabergs

Door onvoorziene omstandigheden wordt bovenstaande lezing vervangen door

De verbeelding van de hemel – Bijbelse beeldspraak over dood en leven
Luc Devisscher

De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2017/08/Lezing-DeVisscher2017_De-verbeelding-van-de-hemel_Didache2-kopiex.pptx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”450″]

11u00 Koffiepauze
11u30 ‘Het woord is vlees geworden’ (Joh 1,14). Grenzen aan lichamelijkheid: het lijdensverhaal volgens Johannes
Martijn Steegen
12u30 Middagpauze
14u00 In of buiten het lichaam. Paulus’ opvatting over (on-)lichamelijkheid
Patrick Chatelion Counet
De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2017/08/Lezing-Chatelion-Leuven-Lichaam-Paulus-PPP.pptx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”345″]

15u00 Koffiepauze
15u30 Panelgesprek
16u00 Lichamelijkheid in de religieuze beleving
Hans Geybels
De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2017/08/Lezing-Geybels-Materieel-christendom.pptx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”345″]

17u00 Einde van de tweedaagse

Datum – plaats – organisatie

De tweedaagse vindt plaats op 22 en 23 augustus 2017 in de Jubileumzaal en de Promotiezaal van de Universiteitshal (Naamsestraat 22, Leuven). Ze wordt georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met de afdeling Bijbelwetenschap van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) en staat open voor een breed publiek.

Reacties zijn afgesloten.