Welkom

De Vlaamse Bijbelstichting is een katholieke vereniging met als doel de Bijbel te verspreiden en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zij wil de omgang met en de kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek bevorderen. Op deze website ontdekt u de activiteiten en hulpmiddelen die zij daartoe aanbiedt.

Didachè-studiedagen over Koning David verdaagd naar 2021

Gezien de omstandigheden zullen de Didachè-studiedagen Bijbel over David niet doorgaan op 18 en 19 augustus 2020. Het zal immers in die periode zo goed als zeker nog niet mogelijk zijn om een grote groep mensen op een beperkte ruimte samen te brengen voor een congres.

Daarom hebben wij beslist de studiedagen te verdagen naar volgend jaar. Het voorbereide programma over Koning David in de Bijbel en daarna zal aangeboden worden op dinsdag en woensdag 24 en 25 augustus 2021.


EZRA Bijbels tijdschrift 45

EZRA 45 online beschikbaar

Wegens de verscherpte maatregelen in verband met het coronavirus werd het tijdschrift Ezra nr. 45 (maart 2020) met vertraging verzonden.

U kunt de digitale versie hier downloaden.
>>> DOWNLOAD EZRA 45 (als PDF-bestand)

Ook andere bestellingen kunnen momenteel niet worden uitgevoerd. Wel kunt u met vragen terecht op het e-mailadres info@vlaamsebijbelstichting.be.


Didachè 2019: De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen
20 en 21 augustus 2019

Sinds 1970 organiseert de Vlaamse Bijbelstichting, samen met de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, elk jaar in augustus een tweedaagse studiesessie. Oorspronkelijk gebeurde dat in het kader van de Vliebergh-Sencieleergangen Bijbel en Catechese; sinds 2012 onder de naam Didachè-studiedagen Bijbel.

In 2019 vonden deze studiedagen dus voor de 50ste keer plaats en daarom werd het een feestelijke jubileumsessie met een breed thema: ‘De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen’.
Verder lezen →


Het Lucasevangelie

Het evangelie van Lucas plaatsen we opnieuw voor het voetlicht. We besteden aandacht aan Lucas als geschiedschrijver en theoloog, aan de taal en de opbouw van zijn evangelie, aan het Jezusbeeld dat hij ons presenteert en aan enkele belangrijke tekstgedeelten. We gaan na wat die teksten vandaag betekenen en welke rol ze kunnen spelen in godsdienstonderricht, catechese of liturgie.

Het verslagboek van de Didachè-studiedagen 2018 is vanaf heden beschikbaar.Verder lezen →


EZRA Bijbels tijdschrift

Sinds 1970 publiceert de Vlaamse Bijbelstichting een driemaandelijkse tijdschrift met korte artikels over bijbelse onderwerpen, informatie over bijbelse activiteiten en boekbesprekingen. Ezra – Bijbels tijdschrift, de opvolger van het vroegere VBS-Informatie, verschijnt vier keer per jaar. Leden van de VBS ontvangen deze publicatie gratis.Verder lezen →


Bijbelvertalingen

De Vlaamse Bijbelstichting verzorgde, in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting in Nederland, de ontwikkeling, verspreiding en revisie van de Willibrordvertaling. Ze is ook betrokken bij de oecumenische Nieuwe Bijbelvertaling.Verder lezen →


Publicaties

De Vlaamse Bijbelstichting publiceert in samenwerking met geselecteerde uitgeverijen hedendaagse boeken, die beantwoorden aan haar bijbels-pastorale doelstellingen. De publicaties zijn toegankelijk voor een breed publiek en behandelen de bijbelboeken van Oude en Nieuwe Testament vanuit verschillende invalshoeken.Verder lezen →


Didachè studiedagen

Elk jaar organiseert de Vlaamse Bijbelstichting in de maand augustus een tweedaagse bijbelcursus in het kader van Didachè, voorheen de Vliebergh-Sencieleergangen, de nascholingsprogramma’s van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. De lezingen zijn toegankelijk voor een breed publiek.Verder lezen →


Bijbelcursussen

Dit overzicht van bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen wordt opgemaakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting. Aanvullingen en correcties zijn welkom.Verder lezen →

Reacties zijn afgesloten.

Protected with SiteGuarding.com Antivirus