Ezra – Bijbels tijdschrift

De Vlaamse Bijbelstichting publiceert sinds 1970 een driemaandelijkse tijdschrift met korte artikels over bijbelse onderwerpen, informatie over bijbelse activiteiten en een boekenrubriek. Tot en met 2008 verscheen het tijdschrift onder de naam VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.

Ezra 59: herfst 2023

In dit nummer staat een bijdrage over de wijsheid van koning Salomo en het tweede deel van de bijdrage over de Eliacyclus in de boeken Koningen. Verder de gewone rubrieken ‘Bijbel en bezinning’, ‘Uit de wereld van de Bijbel’ en ‘Boekbesprekingen’. Verder lezen →


Ezra 58: zomer 2023

In dit nummer verschijnt het eerste deel van een tweedelige bijdrage over de Eliacyclus in het boek Koningen, en een bijdrage over het verhaal van Ananias en Saffira in het boek Handelingen. Verder de gewone rubrieken ‘Bijbel en bezinning’, ‘Uit de wereld van de Bijbel’ en ‘Boekbesprekingen’. Verder lezen →


Ezra 57: lente 2023

In dit nummer leest u onder meer over de rol van koning David in het boek Ezechiël en over de zogeheten summaria of samenvattende berichten over de eerste kerkgemeenschap van Jeruzalem in het boek Handelingen.
Verder lezen →


Ezra 56: winter 2022

In dit nummer leest u onder meer over ‘ontmoetingen bij de bron in het boek Genesis’ en over het apocriefe ‘Evangelie van Filippus’, en in de rubriek ‘Boekbesprekingen’ een uitvoerige recensie van ‘Exodus – de impact van een Bijbelse migratie’ van Marleen Reynders. Verder lezen →


Ezra 55: herfst 2022

In dit nummer onder meer bijdragen over Mozes’ dood en begrafenis in Deuteronomium 34 en over de controverse rond Hiëronymus’ Vulgaatvertaling van Jona 4,6. Verder lezen →


Ezra 54: zomer 2022

Een themanummer: ‘De NBV21 onder de loep’ Verder lezen →


Ezra 53: lente 2022

In dit nummer een bijdrage over 2 Samuel 6,14 (‘Speelde David orgel?’) en over de apostel Filippus. Verder lezen →


Ezra 52: winter 2021

In dit nummer o.m. een bijdrage over het profetische profiel van Maria in het Lucasevangelie, een over ‘Ezechiël en het doopsel’, en nieuws over de lancering van de NBV21. Verder lezen →