Ezra 59: herfst 2023

Ezra Bijbels tijdschrift 59: herfst 2023Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 8 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra58’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • Wat is wijsheid? De verschillende wijsheden van koning Salomo (Martijn Beukenhorst)
  Salomo heeft in de traditie een haast mythische status verworven als ‘wijze koning’ bij uitstek. In de Bijbel, meer bepaald in het boek Koningen, wordt Salomo op drie manieren als ‘wijs’ beschreven. Ten eerste is Salomo een geslepen en slimme heerser, die zijn vijanden in een slim opgezette val laat lopen en die goede deals weet te sluiten voor zijn eigen land. Dit zou je de ‘politieke wijsheid’ van Salomo kunnen noemen. Ten tweede is Salomo een wijze rechter, die goede besluiten neemt en kan kiezen tussen goed en kwaad. Dit is de ‘rechterlijke wijsheid’. Ten slotte wordt Salomo beschreven als een koning die wijsheidsliteratuur schrijft en de heersers om hem heen verbaast. Dit is Salomo als wijsgeer. Het valt op dat deze drie facetten in de teksten nauwelijks door elkaar heen lopen, maar eerder naast elkaar staan. De vraag of de drie facetten van Salomo’s wijsheid verband houden met een ontwikkeling in de bijbelse Salomo-traditie is stof voor verder onderzoek.
 • De profeet van vuur. De overige verhalen over Elia in 1-2 Koningen (Hans Debel)
  In het vorige nummer bleven we stilstaan bij de Eliacyclus in 1 Koningen 17–19. In enkele latere hoofdstukken uit het boek Koningen duikt de profeet Elia opnieuw op, meer bepaald in 1 Koningen 21 en 2 Koningen 1–2. Ook de laatste verzen van hoofdstuk 19 lijken niet meer bij het drieluik van de Eliacyclus te horen. In tegenstelling tot de Eliacyclus vormen deze andere hoofdstukken over Elia echter geen doorlopend verhaal. Bijbelwetenschappers vermoeden dan ook dat ze niet bedoeld zijn als delen van een samenhangend geheel, en op verschillende momenten in de ontstaansgeschiedenis van Koningen in het boek terechtgekomen zijn. In deze bijdrage gaan we wat dieper in op elk van deze hoofdstukken, en komen zo gaandeweg verschillende groeistadia van de traditie rondom Elia op het spoor..
 • Bijbel en bezinning: Sirach 2,1-5a (Bénédicte Lemmelijn)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Verslagboek ‘De Psalmen’ (Didachè-studiedagen Bijbel 2022) is verschenen
  • ‘Woorden die raken’

 • Boekbesprekingen
  • Marijke ten Cate en Sylvia Vanden Heede, Prentenbijbel (Paul Kevers)
  • A. Jobsen, Ezechiël deel 2 (Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel) (Johan Lust)
  • Luc De Saeger, Aan Paulus. Over zijn brief aan de Galaten en wat die met een mens doet (Gilbert Van Belle)

Reacties zijn afgesloten.