Ezra 60: winter 2023

Ezra Bijbels tijdschrift 60: winter 2023Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 8 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra58’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • ‘In het begin was het Woord’. De proloog van het Johannesevangelie (Paul Kevers)
  In deze bijdrage richten we de focus op het begin van het Johannesevangelie. Waar Marcus, het oudste evangelie, na één enkele openingszin onmiddellijk begint met het optreden van Johannes de Doper, en Matteüs en Lucas een reeks verhalen vertellen over Jezus’ geboorte en jeugd, daar opent het vierde evangelie op een geheel eigen wijze met de zogeheten proloog (Joh 1,1-18). Deze tekst – die als evangelielezing fungeert in de dagmis van Kerstmis – is geen voorwoord of verhaal, maar een hooggestemde hymne over het Woord dat in het begin bij God was en dat in de persoon van Jezus Christus zijn tent heeft opgeslagen in ons midden. Het is als de ouverture van een symfonie waarin de belangrijkste thema’s van het Johannesevangelie worden aangekondigd. In deze bijdrage gaan we daar nader op in. Uiteraard is het onmogelijk om binnen het bestek van een kort artikel alle aspecten van deze buitengewoon rijke en diepzinnige tekst te behandelen. We zullen het vooral hebben over de structuur en de inhoud van de tekst en over de oudtestamentische achtergrond ervan, en we maken een uitweiding over de specifieke rol van Johannes de Doper in het vierde evangelie, geïllustreerd aan de hand van de kruisigingsscène door Mathias Grünewald.
 • Jeruzalem, Athene en Efeze. Theologische plaatsbepalingen geïnspireerd door het boek Handelingen (Jens Van Rompaey)
  In dit artikel bekijk ik hoe christenen vandaag aan theologie kunnen doen en in het leven kunnen staan. Mijn vraag is of er een specifieke bijbelse manier is waarop dat het beste lukt. In een kort artikel in Relevant, het magazine van het bisdom Antwerpen, presenteert kanunnik Bart Paepen drie houdingen uit de Handelingen van de Apostelen die gelovigen vandaag kunnen inspireren. Het zijn drie concrete voorbeelden van de christelijke gemeenschap die op een of andere manier wordt gevraagd om verantwoording af te leggen. In drie verschillende steden zijn er drie verschillende soorten toehoorders van de Blijde Boodschap. In Jeruzalem zijn het vrome joden (Hnd 2,5 en 16,16), Athene is de stad van afgoden en filosofen (Hnd 17,16 vv.) en ten slotte is Efeze de stad van zilversmeden en sceptici (Hnd 19,24 vv.). In deze bijdrage worden de drie respectieve houdingen beschreven en wordt vervolgens aangetoond hoe deze relevant kunnen zijn om vandaag verantwoording van de hoop te geven.
 • Bijbel en bezinning: Titus 3,4-8 (Bénédicte Lemmelijn)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • ‘World Assembly’ van de protestantse Bijbelgenootschappen in Nederland (12-18 oktober 2023)
  • De ‘Migration Bible’
  • Biblia Neerlandica

 • Boekbesprekingen
  • Eke Veenbrand, Jezus: het levende verhaal (Marieke Dhont)
  • Ilse Geerinck e.a., Het verhaal is nooit af. Samen met kinderen in de bijbel lezen (Paul Kevers)

Reacties zijn afgesloten.