Ezra 61: lente 2024

Ezra Bijbels tijdschrift 61: lente 2024Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 8 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra58’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • Het lege graf in drievoud. De verrezen Jezus en zijn leerlingen in de synoptische evangeliën (Hans Debel)
  Hoewel de leerlingen veelvuldig worden vernoemd in de evangeliën – individueel of in groep – spelen zij er een vrij beperkte en veeleer passieve rol. Meestal staat hun optreden in functie van hetgeen Jezus zegt of doet: ze zijn getuigen van zijn woorden of daden, voeren uit wat hij hun opgedragen heeft, of geven er met hun vragen of onbegrip aanleiding toe dat hij hen onderricht. In de laatste hoofdstukken van de evangeliën echter verandert hun rol enigszins. Ze vormen er als het ware de brug naar de lezers om zelf leerling van Jezus te worden. In deze bijdrage gaan we dieper in op de rol van de leerlingen in de verhalen over de ontdekking van het lege graf zoals Marcus, Matteüs en Lucas deze hebben opgetekend.
 • ‘Niet goed wijs’ of ‘onwijs sterk’? De geloofsgetuigenis van Rhode in Handelingen 12 (Valérie Kabergs)
  In Handelingen 12,12-17 komt een personage aan bod dat we alleen in die bijbelpassage ontmoeten. Het gaat om Rhode, een naam die afgeleid is van het Griekse naamwoord rhodon (‘roos’), maar ook zou kunnen verwijzen naar het eiland Rhodos, gekend om zijn slavenhandel in de eerste tot de derde eeuw. Rhode wordt immers voorgesteld als een paidiskè (‘dienstmeisje’) in het huis waar Maria en andere volgelingen van Jezus zich verzameld hebben. Ze verschijnt op een spannend moment in het verhaal. Petrus is zopas uit de gevangenis ontsnapt en zoekt toevlucht in de Jeruzalemse huiskerk van Maria. Rhode hoort Petrus aankloppen en herkent hem, maar vergeet van blijdschap de deur te openen. In deze bijdrage gaan we nader in op de betekenis van deze weinig bekende bijbelse figuur.
 • Bijbel en bezinning: 1 Samuel 16,3.6-12 (Bénédicte Lemmelijn)
 • Broer, zus en broederlijkheid in het evangelie volgens Marcus (Hendrik Hoet)
  Paulus spreekt de lezers van zijn brieven aan als zijn broers (en zussen). Ook uit Handelingen kunnen we opmaken dat de eerste christenen elkaar als zussen en broers beschouwden. Maar wat betekent dat? Want de verhouding tussen broers en zussen is in onze westerse samenleving vandaag grondig anders dan in de wereld van het Romeinse Rijk in de eerste eeuw van onze jaartelling. In dit liturgische B-jaar gaan we na wat de woorden ‘broer’ en ‘zus’ in het evangelie volgens Marcus ons kunnen leren over de ‘broederlijkheid’.
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • ‘Van Abba tot Zondebok’. Bijbelse oefening in dialogeren
  • Abdijmidweek met het bijbelboek Judit in Averbode
  • Zomercursus Bijbels Hebreeuws in Hasselt

 • Boekbesprekingen
  • Bert-Jan Lietaert Peerbolte en Klaas Spronk, De Bijbel (Elementaire deeltjes, 75) (Hans Debel)
  • Jos Van Pelt, … mij, Jouw vondeling. 150 seculiere psalmen (Hendrik Hoet)

Reacties zijn afgesloten.