Ezra – Bijbels tijdschrift

De Vlaamse Bijbelstichting publiceert sinds 1970 een driemaandelijkse tijdschrift met korte artikels over bijbelse onderwerpen, informatie over bijbelse activiteiten en een boekenrubriek. Tot en met 2008 verscheen het tijdschrift onder de naam VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.

Ezra 53: lente 2022

In dit nummer een bijdrage over 2 Samuel 6,14 (‘Speelde David orgel?’) en over de apostel Filippus. Verder lezen →


Ezra 52: winter 2021

In dit nummer o.m. een bijdrage over het profetische profiel van Maria in het Lucasevangelie, een over ‘Ezechiël en het doopsel’, en nieuws over de lancering van de NBV21. Verder lezen →


Ezra 51: herfst 2021

Dit nummer bevat bijdragen over de NBV21 en over de apostel Johannes, en een uitvoerige recensie van Benoît Standaerts nieuwe commentaar op het Johannesevangelie. Verder lezen →


Ezra 50: zomer 2021

Het ‘gedicht over de tijd’ van Prediker wordt in dit nummer besproken. Daarnaast is er een kunsthistorische bijdragen over Saul en David uitgebeeld door Haendel en Rembrandt. Verder lezen →


Ezra 49: lente 2021

In dit nummer staan bijdragen over Exodus 33 en huidhonger, over Hiëronymus en de Bijbel, en over de glasramen van Marc Chagall in Mainz. Verder lezen →


Ezra 48: december 2020

In dit nummer leest u over de paasboodschap in het kindheidsevangelie van Lucas, over Romeinen 9-11 en de joods-christelijke dialoog, en over de Slavenbijbel. Verder lezen →


Ezra 47: september 2020

Zoals u op de cover kunt zien, gaat het in dit nummer onder meer over de eenhoorn. Waar komt dit dier aan bod in het Oude Testament, en hoe vond het zijn weg naar middeleeuwse bestiaria? Verder lezen →


Ezra 46: juni 2020

In dit nummer leest u over huidziekten in de Bijbel, en over de voorstelling van Delila en Simson in de beeldende kunst van het fin de siècle. Verder lezen →