Ezra 50: zomer 2021

Ezra Bijbels tijdschrift 50: zomer 2021Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra50’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • Een tijd voor alles onder de zon… De interpretatie van Predikers ‘gedicht over de tijd’ (Hans Debel)
  ‘Er is een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden’. Weinig bijbelverzen hebben het voorbije jaar zo actueel geklonken als het tweede gedeelte van Prediker 3,5 zoals het wordt vertaald door de Bijbel in Gewone Taal. Geheel volgens de vooropgezette vertaalprincipes vertaalt de Bijbel in Gewone Taal dit versdeel een stuk vlotter dan de Herziene Willibrord (‘… een tijd om van omhelzen af te zien’) of de Nieuwe Bijbelvertaling (‘… een tijd om af te weren’). Wie de verschillende vertalingen die ons taalgebied rijk is naast elkaar legt, stelt echter vast dat de verschillen nog een stuk groter zijn in het eerste gedeelte van het vers. De Herziene Willibrord geeft voor dit versdeel een letterlijke vertaling van de Hebreeuwse grondtekst: ‘een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen’. De Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal opteren er daarentegen voor om weer te geven wat volgens de vertalers wordt bedoeld, meer bepaald ‘ontvlammen’ en ‘verkillen’, resp. ‘samen slapen’ en ‘in je eentje slapen’. In de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (de ‘NBV21’) zullen de werkwoorden in kwestie vervangen worden door ‘beminnen’ en ‘zich onthouden’. Dergelijke verschillen in de gangbare vertalingen wijzen er gewoonlijk op dat over de interpretatie van het versdeel in kwestie discussie bestaat onder exegeten – en dat is in dit geval niet anders. In deze bijdrage gaan we dieper in op de mogelijke betekenissen van dit vers binnen de onmiddellijke literaire context van het zogeheten ‘gedicht over de tijd’ (Pr 3,1-8).
 • Saul en David uitgebeeld door Haendel en Rembrandt (Ignace Bossuyt & Jo Haerens)
  ‘Muziekverhalen in lockdown’ is een onderdeel van de website kunstontmoetingen.com, een niet-commercieel educatief initiatief over kunst, muziek en architectuur. Musicoloog Ignace Bossuyt bespreekt er muziekstukken en kunsthistorica Jo Haerens koppelt daar telkens enkele werken uit de beeldende kunst aan vast. Vaak gaat het over een bijbels thema. In de aanloop naar de Didachè-studiedagen Bijbel over ‘Koning David in de Bijbel en daarna’ op 24-25 augustus, publiceren we hieronder het ‘muziekverhaal’ over Saul en David. We danken beide auteurs voor hun toestemming tot overname van de teksten uit de website kunstontmoetingen.com en we nodigen onze lezers graag uit om daar zelf verder te gaan grasduinen.
 • Bijbel en bezinning: Spreuken 6,6-8 (Bryan Beeckman)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Didachè-studiedagen Bijbel augustus 2021. Koning David in de Bijbel en daarna
  • NBV21: de herziene Nieuwe Bijbelvertaling
  • Opnieuw bijbelfragmenten ontdekt in de woestijn van Juda (Hans Ausloos)
  • Bijbel en kunst online
 • Boekbesprekingen
  • Jonathan Sacks, Genesis: boek van het begin (Hans Debel)
  • Jonathan Sacks, Leviticus: boek van het heilige (Hans Debel)
  • Peter Schmidt, Het Lam Gods. Een verhaal van God en mens (Paul Kevers)
  • Dennis Lenders en Jean Bastiaens (red.), Stem die mij roept. Bijbels geloven met Patrick Perquy (Marieke Dhont)
  • De Mechelse Bijbel. De heilige boeken. Job-Psalmen. Vertaald en toegelicht door J.H. van Leeuwen (Hans Ausloos)
  • Dries van den Acker, Ga anders denken. Jezus leren kennen door de bril van Markus (Bryan Beeckman)

Reacties zijn afgesloten.