Ezra 48: december 2020

Ezra Bijbels tijdschrift 48: december 2020Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra48’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

 • ‘Pas na drie dagen vonden ze hem’ (Lc 2,46) De paasboodschap in het kindheidsevangelie van Lucas (Paul Kevers)
  Slechts in twee van de vier canonieke evangelies vinden we verhalen over de geboorte en jeugd van Jezus: meer bepaald in de eerste twee hoofdstukken van Matteüs en Lucas. Ze hebben daarbij gebruik gemaakt van oudtestamentische teksten en motieven, en ze deden dat in het licht van het paasgeloof en van hun overtuiging dat Jezus de Christus is, de door God gezonden messias.
 • Romeinen 9–11 herlezen tegen de achtergrond van recente documenten over de joods-christelijke dialoog (Jean Bastiaens)
  Hoewel Nostra Aetate zeer beperkt van omvang is, heeft het – vooral met betrekking tot de joods-christelijke verhoudingen – een geweldige impact gehad, tot op de dag van vandaag. De verklaring was niet meer en niet minder dan een startpunt van een nieuw tijdperk.
 • De slavenbijbel: Een reliek uit een zwarte pagina in de geschiedenis (Bryan Beeckman)
  De slavenbijbel is een merkwaardig artefact dat voor zwarte slaven van Britse kolonies bedoeld was en dat slechts een vijfde deel van de Bijbel zoals wij die kennen bevat. In deze bijdrage wordt de geschiedenis en bedoeling van deze bijbel nader toegelicht.
 • Bijbel en bezinning: Matteüs 5,13-16 (Bénédicte Lemmelijn)
 • Boekbesprekingen
  • Gerard Swüste, Uit het leven gegrepen. Salomo’s Spreuken, Prediker en Hooglied vertaald en toegelicht (Hans Ausloos)
  • Daniël De Waele, De ontdekking van het Nieuwe Testament (Paul Kevers)
  • Patrick Chatelion Counet, Vijftig tinten God. Essays en columns op de rand van Capgras (Paul Kevers)
  • Judith Dinsmore, Planten uit de Bijbel. Van de roos van Saron tot de ware wijnstok (Paul Kevers)

Reacties zijn afgesloten.