Ezra 53: lente 2022

Ezra Bijbels tijdschrift 53: lente 2022Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra53’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • Speelde David orgel? Tekst en traditie van 2 Samuel 6,14 (Paul Kevers)
  In het zesde hoofdstuk van het tweede boek Samuel wordt verhaald hoe koning David de ark van het verbond laat overbrengen naar zijn nieuwe hoofdstad Jeruzalem. Dat gebeurt met een grootse processie van duizenden Israëlieten. De ark wordt vervoerd op een nieuwe wagen en David en de Israëlieten spelen op allerlei muziekinstrumenten. Maar dan gebeurt er een ongeluk: de runderen die de wagen trekken, wijken af van de weg en Uzza, die de wagen begeleidt, steekt zijn hand uit om de ark vast te houden. Door de ark aan te raken heeft hij echter een taboe doorbroken: de toorn van de HEER treft hem en hij valt dood neer. David is diep geschokt en de ark wordt ter plekke achtergelaten in het huis van een zekere Obed-Edom. Pas drie maanden later, wanneer David hoort dat Obed-Edom en zijn familie zegen ondervinden, wordt een nieuwe poging ondernomen. De ark wordt nu niet meer vervoerd op een wagen maar op handen gedragen en onderweg worden offers gebracht. ‘Onderweg danste David geestdriftig voor de HEER uit’, lezen we in vers 14a (Willibrordvertaling), of in de versie van de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Vol overgave danste hij voor de HEER’. In oudere vertalingen staat daar echter iets anders. Zo lezen we in de ‘Leuvense Bijbel’ uit 1548: ‘Ende David speelde op orghelen aen die scouderen hangende ende hy spranck met alle sijn macht voor den Heere’. Vanwaar die afwijkende tekst? En wat moeten we ons voorstellen bij die ‘aan de schouders hangende orgels’? Op welk instrument speelde David? Daar willen we in deze bijdrage nader op ingaan.

  N.B. Er zijn een paar fouten geslopen in de tekst van het artikel. Er staat drie keer “1 Samuel 6,14” in plaats van “2 Samuel 6,14”: op p. 7 tweede alinea; op p. 8 helemaal onderaan; en op p. 12 tweede alinea eerste regel. En op p. 13, tweede alinea, vierde regel staat “1 Samuel 16,5”, dat moet zijn “2 Samuel 6,5”. Onze excuses hiervoor.
 • De apostel Filippus (Luc Devisscher)
  Een bijdrage over de apostel Filippus, gebaseerd op de gegevens uit de canonieke evangelies en uit apocriefe teksten (‘Geschiedenis van de apostelen’ van Pseudo-Abdias). Tot slot een korte paragraaf over het gnostische ‘Evangelie van Filippus’
 • Bijbel en bezinning: 1 Korintiërs 13,8-10.12b-13 (Bénédicte Lemmelijn)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • In memoriam prof. Luc Dequeker
  • ‘Bijbelhuis Zevenkerken’ wordt ‘Bijbels Belevingscentrum’ in Brugge
  • Reizen naar Israël en de Palestijnse gebieden

 • Boekbesprekingen
  • Wie is wie in de Bijbel (Valérie Kabergs)
  • Ignace Bossuyt, De onvermoede schatkamer van de Duitse barokmuziek van Schütz tot Bach (1650-1700) (Paul Kevers)
  • Gabriel Ringlet, Va où ton coeur te mène (Paul Kevers)

Reacties zijn afgesloten.