Ezra 54: zomer 2022

Ezra Bijbels tijdschrift 54: zomer 2022Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra54’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • De NBV21 onder de loep
  In dit themanummer van Ezra over de NBV21 worden de kritische bijdragen gebundeld van drie Leuvense exegeten tijdens de studienamiddag De NBV21 onder de loep op vrijdag 29 oktober 2021.
 • ’Zo gingen die twee samen verder’. Abraham en Isaak op de berg Moria (Gn 22,1-19) in de NBV21 (Paul Kevers)
  Een overzicht van de voornaamste wijzigingen die in de vertaling zijn aangebracht ten opzichte van de NBV uit 2004, gevolgd door een beoordeling.
 • Over ontzagwekkende verschijningen en een kommervol bestaan. Enkele overwegingen bij de NBV21 van de boeken Hooglied en Job (Pierre Van Hecke)
  In deze bijdrage worden twee voorbeelden van opmerkelijke aanpassingen in de Wijsheidsliteratuur besproken: een kleinere kwestie in het Hooglied en een meer fundamentele aanpassing in het laatste hoofdstuk van het boek Job.
 • Het Johannesevangelie in de NBV21. Vooruitgang, achteruitgang en gemiste kansen in de herziene vertaling (Reimund Bieringer)
  Een kritische evaluatie in vier stappen met concrete voorbeelden:

  1. Wat is gelukkig onveranderd gebleven?
  2. Wat zou beter veranderd zijn?
  3. Achteruitgang door verandering.
  4. Verandering die een vooruitgang betekenen.

 • Bijbel en bezinning: Jesaja 65,1-2 (Bénédicte Lemmelijn)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Didachè-studiedagen Bijbel augustus 2022: De Psalmen
  • Korte berichten:
   • Bryan Beeckman gepromoveerd
   • Pater René Loyens overleden
   • In memoriam Frans Lefevre

 • Boekbesprekingen
  • Psalmen met 21 gebedsmomenten. NBV21 (Paul Kevers)

Reacties zijn afgesloten.