Ezra 47: september 2020

Ezra Bijbels tijdschrift 47: september 2020Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra47’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

 • ‘Zal de eenhoorn u willen dienen?’ (Job 39,9). De eenhoorn in het Oude Testament en zijn doorwerking in middeleeuwse bestiaria (Bryan Beeckman)
  Iedereen is wel vertrouwd met de eenhoorn: een fabeldier dat de gedaante heeft van een (wit) paard met één hoorn op het voorhoofd. Toch zijn velen er zich niet van bewust dat dit beest ook bijbelse wortels heeft. In oude Nederlandse vertalingen van het Oude Testament komt de eenhoorn meermaals voor. De attestatie van de eenhoorn in de Bijbel heeft ervoor gezorgd dat dit mythische dier een plaats heeft gekregen in de vroegchristelijke literatuur en in middeleeuwse bestiaria. Maar is onze huidige voorstelling van de eenhoorn wel correct? Waar komt ze vandaan en hoe komt de eenhoorn in het Oude Testament en later in middeleeuwse bestiaria terecht?
 • ‘Here God toch’. Over de dubbele godsnaam in het Oude Testament (Johan Lust)
  Naar aanleiding van de vreemde formule ‘de Here Here’ in de Statenvertaling en de NBG-vertaling van 1951 schrijft emeritus prof. Johan Lust een bijdrage over de oorsprong en de betekenis van de dubbele godsnaam Adonaj JHWH.
 • David en Salomo over ‘de mens’. Een voorbeeld van Byzantijnse exegese uit de negende eeuw (Reinhart Ceulemans)
 • Bijbel en bezinning: Jeremia 31,33-34 (Bénédicte Lemmelijn)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Biblia Neerlandica
  • De Bijbel digitaal
  • Bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen
  • Reizen naar Israël en de Palestijnse gebieden
  • Verslagboek Didachè-studiedagen Bijbel 2019
 • Boekbesprekingen
  • Archibald van Wieringen & Joke Brinkhof (red.), Psalmen interpreteren en vertalen (Paul Kevers)
  • Eric Ottenheijm & Martijn Stoutjesdijk (red.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen (Bryan Beeckman)
  • Annemiek Schrijver & Hein Stufkens, Lekenpraat. Over verkwikkende teksten uit de Bijbel (Bryan Beeckman)
  • Guido de Bruin, Dicht op de huid. Bijbelverhalen meemaken (Bryan Beeckman)
  • Anselm Grün, Het Evangelie spiritueel gelezen. I. Matteüs en Marcus (Bryan Beeckman)

Reacties zijn afgesloten.