Ezra 51: herfst 2021

Ezra Bijbels tijdschrift 51: herfst 2021Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra50’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • De NBV21: een sterker bouwwerk (Mirjam van der Vorm-Croughs)
  Zeventien jaar nadat De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) het licht zag, verschijnt dit najaar een gereviseerde versie: de NBV21. Met deze revisie lost het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) een belofte in die ze direct na het verschijnen van de NBV gedaan had. Lezers werden toen uitgenodigd om hun reactie te geven op de vertaling; alle kritiek zou worden meegewogen om de NBV te verbeteren. Het gevolg was een grote stroom aan reacties. In honderden brieven, e-mails, artikelen en boeken, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen, werden suggesties gedaan ter verbetering van de NBV. Deze suggesties hebben de aanleiding en het begin gevormd van de revisie. Maar het revisieproces omvatte veel meer. Vers voor vers werd de complete vertaling onder de loep genomen en waar nodig bijgeschaafd, ook bijbelgedeelten waarover nauwelijks opmerkingen waren binnengekomen.
  In deze bijdrage wordt een kort overzicht gegeven van de uitgangspunten die bij de revisie centraal stonden. In het tweede deel van het artikel wordt een aantal opvallende voorbeelden van wijzigingen verder uitgewerkt, wijzigingen waarbij de inbreng van Vlaamse bijbelwetenschappers een cruciale rol heeft gespeeld.
 • De apostel Johannes, broer van nJakobus (Luc Devisscher)
  De apostel Johannes is de (jongere) broer van Jacobus Maior of Jakobus de Meerdere. Net als zijn broer kreeg hij in het evangelie van Marcus de bijnaam ‘Boanerges’ of ‘Donderzoon’ (Mc 3,16-19). Volgens een oude traditie is Johannes ‘de leerling van wie Jezus hield’ uit het vierde evangelie, dat hij ook geschreven zou hebben. Dezelfde Johannes zou ook de auteur zijn van de drie Johannesbrieven en het boek Apocalyps. Van het goede wat teveel? Dit allemaal op rekening van een en dezelfde Johannes schrijven is mogelijk maar weinig waarschijnlijk. In dit artikel focussen we ons op de apostel Johannes, de zoon van Zebedeüs en de broer van Jakobus. We maken een exemplarische verkenning van de bijbelse en niet-bijbelse teksten over hem.
 • Bijbel en bezinning: Genesis 45,1-5 (Marieke Dhont)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • NBV21: de herziene Nieuwe Bijbelvertaling

 • Boekbesprekingen
  • Benoît Standaert, Nouvelle approche du quatrième évangile (Gilbert Van Belle)
  • Jane Williams, God, liefdevol en geduldig (Bryan Beeckman)

Reacties zijn afgesloten.