Didachè studiedagen

Elk jaar organiseert de Vlaamse Bijbelstichting augustus een tweedaagse bijbelcursus in het kader van Didachè, de nascholingsprogramma’s van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, ism LUCON (Leuvens Universitair Centrum voor Onderwijsgerichte Nascholing), voorheen Vliebergh-Sencie-centrum. Deze tweedaagse is toegankelijk voor een breed publiek.  

Didachè 2021: Koning David in de Bijbel en daarna

Koning David is ongetwijfeld een van de belangrijkste personages uit het Oude Testament. Tijdens deze studiedagen gaan we nader in op de historische achtergrond, de narratieve opbouw en de theologische … Verder lezen →


Didachè 2019: De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen

Dit jaar worden de Didachè-studiedagen Bijbel voor de 50ste keer georganiseerd en daarom maken we er een feestelijke jubileumsessie van met een breed thema: ‘De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen’. Verder lezen →


Didachè 2018: Het Lucasevangelie

Tijdens deze Didachè-studiedagen Bijbel brengen we het evangelie van Lucas opnieuw voor het voetlicht. We besteden aandacht aan Lucas als geschiedschrijver en theoloog, aan de taal en de opbouw van zijn evangelie, aan het Jezusbeeld dat hij ons presenteert en aan enkele belangrijke tekstgedeelten. We gaan na wat die teksten vandaag betekenen en welke rol ze kunnen spelen in godsdienstonderricht, catechese of liturgie. Verder lezen →


Didachè 2017: Dit is mijn lichaam. Lichamelijkheid in de Bijbelse traditie

Lichamelijkheid speelt een belangrijke rol in een cultuur die het materialistische denken hoog in het vaandel draagt. Schoonheid, gezondheid en genot staan centraal. Tegelijkertijd lopen mensen hun lichaam voorbij in … Verder lezen →


Didachè 2016: Terug naar waar het begon. Het boek Genesis herlezen.

Geen enkel bijbelboek is zo problematisch als Genesis. Een letterlijke lezing van de tekst botst met hedendaagse wetenschappelijke en historische inzichten. Gelezen vanuit een literair en theologisch perspectief bevat Genesis echter prachtige verhaalcycli die ook kritische bijbellezers vandaag nog steeds te denken geven over God, mens en wereld. Verder lezen →


Didachè 2015: Tot geloven komen. Bijbelse perspectieven op geloofsgroei

In de Bijbel lijkt geloven een evidente zaak, maar ‘tot geloof komen’ is een groeiproces, ook voor Bijbelse personages. Tijdens onze jaarlijkse studiedagen bestuderen we een aantal bijbelteksten over geloofsgroei in hun historische en literaire context en trachten ze vanuit een christelijk perspectief te vertalen naar vandaag. Verder lezen →


Didachè 2014: Een God die geschiedenis schrijft? De ‘historische boeken’ in het Oude Testament.

Het Oude Testament van Jozua tot en met Makkabeeën wordt traditioneel aangeduid als ‘de historische boeken’. Het vertelt de geschiedenis van Israël, vanaf de intocht in het Beloofde Land tot aan de Makkabese opstand. Maar vanuit welke visie is die ‘geschiedenis’ geschreven? En hoe heeft die geloofsvisie de Bijbelse geschiedschrijving beïnvloed? Verder lezen →


Didachè 2013: Ongemakkelijke woorden van Jezus

Sommige Jezuswoorden laten een ongemakkelijk gevoel achter. Je vijand liefhebben, alles verkopen wat je bezit… is dat wel doenbaar? Andere passages klinken pretentieus of gewelddadig. Hoe moeten wij die woorden begrijpen? Verder lezen →