Didachè 2021: Koning David in de Bijbel en daarna

Didachè 2021: Koning David in de Bijbel en daarna Koning David is ongetwijfeld een van de belangrijkste personages uit het Oude Testament. Tijdens deze studiedagen gaan we nader in op de historische achtergrond, de narratieve opbouw en de theologische betekenis van de verhalen over David in de boeken Samuël, Koningen en Kronieken. We exploreren hoe die verhalen een inspiratiebron kunnen zijn in godsdienstonderwijs, catechese en pastoraal. En we besteden aandacht aan de verdere doorwerking van de Davidfiguur in andere teksten binnen en buiten de Bijbel en in de kunst.

Het programma wordt online aangeboden. Een beperkte groep kan de lezingen ter plaatse in Leuven volgen in het auditorium Wolfspoort, Schapenstraat 34 te Leuven.

Programma

Dinsdag 24 augustus 2021

 • 09:00 Onthaal en registratie / Inloggen en technische uitleg voor deelnemers online
 • 09:30 Verwelkoming (Paul Kevers) en inleiding op het thema (Hans Ausloos)
 • 10:00 De Davidcyclus: opbouw en narratieve hoofdlijnen (Klaas Smelik)
 • 11:15 Koning David: overzicht van het recente historisch onderzoek (Hans Debel)
 • 12:15 Vragenhalfuur
 • 14:15 ‘Nee, broerlief, onteer me niet!’ (2 S 13,12). Een analyse van Davids reactie op de ontering van zijn dochter Tamar (Bryan Beeckman)
 • 15:30 David als inspiratiebron voor catechese en pastoraal (Kolet Janssen)
 • 16:30 Vragenhalfuur

Woensdag 25 augustus 2021

 • 09:00 David in Kronieken: vergelijking met Samuël–Koningen (Koert van Bekkum)
 • 09:55 David als exorcist in de oudheid (Hector Patmore)
 • 11:05 David in het Nieuwe Testament – Jezus ‘zoon van David’ (Bénédicte Lemmelijn)
 • 12:00 Vragenhalfuur
 • 14:00 David in de joodse traditie (Eveline van Staalduine-Sulman)
 • 15:15 David in de muziek – met luistervoorbeelden (Ignace Bossuyt)
 • 16:45 Slotwoord

Inschrijvingen

Om deel te nemen aan de studiedagen dient u zich vooraf in te schrijven. Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch via deze link.

Online-deelname kost 20 euro. Het bedrag dient overgeschreven te worden op rekeningnummer BE60 7340 0666 0370 (BIC: KREDBEBB). Vermeld daarbij duidelijk in het vak ‘vrije mededeling’ (dus niet als gestructureerde mededeling): 400/0019/56611 plus de naam van de deelnemer. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het elektronische antwoordformulier én de betaling.

Het is belangrijk dat u bij de inschrijving correct uw persoonlijk e-mailadres vermeldt. Op dat e-mailadres ontvangt u tijdig de nodige informatie en de link om in te loggen voor de online-lezingen. U zult de lezingen live kunnen volgen op het moment dat ze gegeven worden, ofwel ze later (opnieuw) bekijken (tot twee weken na de studiedagen). Als u live volgt, is er ook gelegenheid om via de chat-functie vragen te stellen.

Indien u moeilijkheden ondervindt om online in te schrijven, mag u contact opnemen met het VBS-secretariaat via e-mail of telefonisch (016 32 38 63 – let wel, u wordt verbonden met de voicemail: vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer en we bellen u zo gauw mogelijk terug).

Reacties zijn afgesloten.