Didachè studiedagen

Elk jaar organiseert de Vlaamse Bijbelstichting in augustus een tweedaagse bijbelcursus in het kader van Didachè, de nascholingsprogramma’s van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, voorheen Vliebergh-Sencie-leergangen. Dit tweedaagse symposium is toegankelijk voor een breed publiek.  

Didachè 2015: Tot geloven komen. Bijbelse perspectieven op geloofsgroei

In de Bijbel lijkt geloven een evidente zaak, maar ‘tot geloof komen’ is een groeiproces, ook voor Bijbelse personages. Tijdens onze jaarlijkse studiedagen bestuderen we een aantal bijbelteksten over geloofsgroei in hun historische en literaire context en trachten ze vanuit een christelijk perspectief te vertalen naar vandaag. Verder lezen →


Didachè 2014: Een God die geschiedenis schrijft? De ‘historische boeken’ in het Oude Testament.

Het Oude Testament van Jozua tot en met Makkabeeën wordt traditioneel aangeduid als ‘de historische boeken’. Het vertelt de geschiedenis van Israël, vanaf de intocht in het Beloofde Land tot aan de Makkabese opstand. Maar vanuit welke visie is die ‘geschiedenis’ geschreven? En hoe heeft die geloofsvisie de Bijbelse geschiedschrijving beïnvloed? Verder lezen →


Didachè 2013: Ongemakkelijke woorden van Jezus

Sommige Jezuswoorden laten een ongemakkelijk gevoel achter. Je vijand liefhebben, alles verkopen wat je bezit… is dat wel doenbaar? Andere passages klinken pretentieus of gewelddadig. Hoe moeten wij die woorden begrijpen? Verder lezen →


Didachè 2012: Staan de vensters nog open? Vaticanum II 50 jaar later

Vijftig jaar geleden ging het Tweede Vaticaans Concilie van start. Wat kunnen de besluiten van deze kerkvergadering vandaag nog voor ons betekenen? Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2011: De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal

Gods woord is wezenlijk vervlochten met dat van mensen. De Bijbel biedt verhalen, beelden en metaforen aan om de diepte van het eigen leven te (her-)ontdekken. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2010: De rollen van de Dode Zee

Tijdens deze studiedagen maken experts ter zake en jonge onderzoekers de balans op van zestig jaar onderzoek naar de rollen van de Dode Zee en verkennen ze nieuwe wegen voor de bijbelwetenschap van de toekomst. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2009: ‘Ons dagelijks brood’: Gezond eten, bezield leven

Oude en nieuwe spijswetten blijven belangrijk in wereldreligies én in een geseculariseerde samenleving. Eten is immers altijd meer geweest dan voedsel consumeren. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2008: ‘De Weg van het Woord’: De handelingen van de apostelen

Voor een Kerk in crisis is het aan te raden om op zoek te gaan naar de eigen wortels. Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe gingen ze met elkaar om? Verder lezen →