Didachè 2013: Ongemakkelijke woorden van Jezus

Didachè 2013: Ongemakkelijke woorden van Jezus

De meeste woorden van Jezus die in de evangelies zijn overgeleverd, zijn voor de hedendaagse lezer zinvol en goed te begrijpen. Ze klinken bevrijdend, oproepend, beeldrijk en suggestief. Maar er zijn ook tal van Jezuswoorden die een ongemakkelijk gevoel nalaten. Je vijand liefhebben, als men je op de ene wang slaat ook de andere aanbieden, alles verkopen wat je bezit en het aan de armen geven… is dat wel doenbaar? Andere woorden van Jezus klinken pretentieus, hard of gewelddadig. ‘Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard’. ‘Als je hand je ergert, hak ze af’. ‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard’… In het Johannesevangelie zegt Jezus tegen de Joden dat zij ‘kinderen van de duivel’ zijn. Sommige parabels, zoals de werkers van het elfde uur of de onrechtvaardige rentmeester, druisen in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel.

Heeft Jezus die woorden werkelijk gesproken? Waarom staan dergelijke teksten in de Bijbel? In deze Didachè-studietweedaagse gaan we nader in op de ‘ongemakkelijke’ woorden van Jezus. In welke context werden die woorden overgeleverd? Wat betekenen ze en welk effect hadden ze op de oorspronkelijke hoorders of lezers? Hoe moeten wij die woorden begrijpen? Wat kunnen wij er vandaag mee doen?

Verslagboek

Ongemakkelijke woorden van Jezus - Paul Kevers (red.)Paul Kevers (red.), Ongemakkelijke woorden van Jezus,
Leuven: VBS-Acco, 2014, 226 p., € 22,50

Dit verslagboek bundelt de teksten van de negen lezingen, van experts ter zake en jonge onderzoekers.

Verder lezen →
 

Programma

Dinsdag 20 augustus 2013

8u30 Onthaal met koffie
9u30 Verwelkoming en toelichting van het programma
10h00 ‘Ongemakkelijke woorden van Jezus’: context en verstaanshorizon
Paul Kevers
11u00 Koffiepauze
11u30 Veeleisende Jezuswoorden: de Bergrede als radicale utopie
Peter Schmidt
12u00 Middagpauze
14u00 Gewelddadige en ‘harde’ Jezuswoorden
Jean Bastiaens
15u00 Koffiepauze
15u30 ‘Ongemakkelijke’ parabels van Jezus
Carine Devogelaere

De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

16u30 Voorstelling van de nieuwe website van de VBS met aansluitend kleine receptie
17u30 Einde van de eerste dag

Woensdag 21 augustus 2013

9u15 Bezinning
9u45 ‘Pretentieuze’ Jezuswoorden? Jezus’ zelfopenbaringen in het Johannesevangelie
Laura Tack
10u45 Koffiepauze
11u15 Anti-joodse Jezuswoorden? Jezus en de Joden in het Johannesevangelie
Gilbert Van Belle
12u15 Middagpauze
14u00 Eschatologische Jezuswoorden
Filip Noël
15u00 Koffiepauze
15u30 Jezuswoorden ‘uitgespeeld’? Met bibliodrama  anders kijken
Erik Herrebosch
16u00 ‘Zie, ik maak alles nieuw!’ (Opb 21,5) Enkele krachtlijnen en conclusies
Martijn Steegen
17u30 Einde van de tweedaagse

Praktische informatie

De tweedaagse is toegankelijk voor een breed publiek. Ze wordt georganiseerd door de secties Catechese en Bijbel van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) en de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met LUCON (Leuvens Universitair Centrum voor Onderwijsgerichte Nascholing). De conferenties vinden plaats in de Jubileumzaal en de Promotiezaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven. De inschrijvingen zijn afgesloten.

Reacties zijn afgesloten.