Vliebergh-Sencie 2011: De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal

Vliebergh-Sencie 2011: De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal

“In de Heilige Schrift heeft God door mensen op menselijke wijze gesproken”, zo klinkt het op het Tweede Vaticaans Concilie. Gods woord is wezenlijk vervlochten met dat van mensen. Echte auteurs tekenden de Bijbelse verhalen op. De Bijbel biedt verhalen, beelden en metaforen aan om de diepte van het eigen leven te (her-)ontdekken. Er gaat een sterke kracht uit van verhalen.

Hoe moeten we deze Bijbelse verhalen ‘juist’ interpreteren? Het is een eeuwenoude vraag, die door de tijden heen alleen maar is aangescherpt. Wat historisch ‘echt’ is en wat een gelovige beschouwt als ‘waar gebeurd’, is niet hetzelfde. Vandaag weerklinkt te midden van een Kerk in crisis de luide oproep om terug te keren tot ‘het evangelie’ of ‘de bron’, om de moeilijke en fundamentele impasse te doorbreken, die onze kerkgemeenschap doormaakt. Maar hoe overbrug je de historische en culturele kloof met de tekst?

Vanuit de overtuiging dat Gods woord ook vandaag aanspreekt, staan we tijdens deze studiedagen midden in de hierboven geschetste spanning. We verkennen verschillende wijzen – exegese, kunst, liturgie, … – waarop het woord van God door het mensenwoord kan klinken.

Verslagboek

Martijn Steegen (red.), De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaalMartijn Steegen (red.), De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal, Leuven: VBS-Acco, 2012, 204 p., € 22,50

De oproep om terug te keren tot ‘de bron’ weerklinkt vandaag luid te midden van een Kerk in crisis. Aan de hand van uiteenlopende thema’s verkennen experts ter zake en jonge onderzoekers de spanningsvolle relatie tussen ‘tekst’ en ‘lezer’ en tussen ‘waar’ en ‘echt gebeurd’.

Verder lezen →

Programma

Maandag 22 augustus 2011

8u30 Onthaal, inschrijving en koffie
9u30 De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal
Martijn Steegen
10u00 Niet uit de hemel gevallen! Bijbelse tekst en exegetische methodiek vanuit historisch-kritisch perspectief
Hans Debel
11u00 Koffiepauze
11u30 “Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen” (Opb 21,2).
De Bijbel interpreteren in dialoog met verleden en heden voor een nieuwe toekomst
Reimund Bieringer
12u30 Middagpauze
14u00 De heilige Schrift lezen onder één tent. Joden, christenen en moslims op bezoek bij Abraham
Marianne Moyaert
14u45 Koffiepauze
15u10 Op verhaal komen. Jongeren en geloofscommunicatie
Geert Dedecker
16u00 Het verhaal gaat… . De Heilige Schrift als vertelde leer
Nico ter Linden

Dinsdag 23 augustus 2011

9u30 Jozef, de dromenman. Voordracht met muzikaal intermezzo
Nico ter Linden
10u45 Pauze
11u00 Bijbel en liturgie: geloofstaal die draagt
Mgr. Jozef De Kesel
12u00 Receptie ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Paul Kevers, directeur van de Vlaamse Bijbelstichting, uit dank voor zijn jarenlange inzet voor de Vliebergh-Sencieleergangen Bijbel en Catechese
14u00 In de mate van het Onmogelijke. Wat met ongeloofwaardige verhalen in de Bijbel?
Emmanuel Nathan
14u45 De woordloosheid van het beeld is een plus. Het beeld verhult en onthult: van zichtbaar naar Onzichtbaar
Mark Delrue
15u45 Koffiepauze
16u10 Geloof en ervaring. Als woorden tekortschieten
Ignace D’hert
17u10 Slotwoord
Martijn Steegen

Tentoonstelling

Tijdens de tweedaagse bieden we u naast de conferentie ook de mogelijkheid aan om een tentoonstelling van kunstwerken te bezoeken. Beeld en verhaal hebben immers heel wat gemeenschappelijk. Beide presenteren ze een werkelijkheid die in gesprek treedt met het eigen levensverhaal. De Vlaamse Bijbelstichting zorgt voor een boekenstand met onder meer een selectie van kinderbijbels.

Praktische informatie

De tweedaagse is toegankelijk voor een breed publiek. Ze wordt georganiseerd door de secties Bijbel en Catechese van de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven) en de Vlaamse Bijbelstichting. in het kader van het Vliebergh-Senciecentrum, de postacademische vorming van de K.U.Leuven. De conferenties vinden plaats in de Jubileumzaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven. De inschrijvingen zijn afgesloten.

Reacties zijn afgesloten.