Vliebergh-Sencie 2010: De rollen van de Dode Zee

Rollen van de Dode Zee

Hoe zagen het Jodendom en zijn heilige Schriften eruit ten tijde van Jezus en zijn apostelen? Lange tijd hadden wetenschappers er het raden naar, tot in 1947 in de nabijheid van de Dode Zee manuscripten van meer dan tweeduizend jaar oud ontdekt werden. Het heeft een halve eeuw geduurd alvorens al deze teksten toegankelijk werden gemaakt voor het grote publiek. Bijbelgeleerden zijn het er over eens dat deze teksten een uniek inzicht verschaffen in de religieuze achtergrond waartegen het Nieuwe Testament ontstaan is. Tevens werpen zij een fascinerend nieuw licht op de tekstoverlevering van het Oude Testament. Tijdens deze studiedagen zullen experts en jonge onderzoekers uit België, Nederland en Israël (o.a. prof. Emanuel Tov, hoofd van het publicatieproject van de Dode Zee-rollen) het belang aantonen van deze rollen en fragmenten uit de woestijn van Juda, de balans opmaken van zestig jaar onderzoek en nieuwe wegen verkennen voor de bijbelwetenschap van de toekomst.

Verslagboek

De rollen van de Dode Zee - Hans Debel (red.)Hans Debel (red.), De rollen van de Dode Zee,
Leuven: VBS-Acco, 2011, 336 p., € 22,50

In dit verslagboek maken experts ter zake en jonge onderzoekers de balans op van zestig jaar onderzoek naar de rollen van de Dode Zee en verkennen ze nieuwe wegen voor de bijbelwetenschap van de toekomst.

Verder lezen →
 

Programma

Dinsdag 17 augustus 2010

De vondsten uit de woestijn van Juda in hun context

09u00 Onthaal, inschrijving, koffie
10u00 Ontdekking, identificatie en publicatie van de rollen en fragmenten van de Dode Zee
Hans Debel
11u00 Pauze
11u15 Qumran en apocalyptiek in het vroegjodendom
Albert Hogeterp
12u15 Middagpauze

De rollen van de Dode Zee en de gemeenschap van Qumran

14u00 Het corpus van Dode Zee-rollen en -fragmenten
Eibert Tigchelaar
15u00 Koffiepauze
15u30 De site van Qumran, haar inwoners en hun geschiedenis
Marc Vervenne
16u30 De schrijvers en kopiisten van Qumran
Emanuel Tov
17u30 Einde van de eerste dag

Woensdag 18 augustus 2010

De rollen van de Dode Zee en de Schrift

09u15 Gebedsmoment (samen met Catechese)
10u00 De rollen van de Dode Zee en de tekst van het Oude Testament
Bénédicte Lemmelijn & Hans Debel
11u00 Koffiepauze
11u30 Wijsheidsliteratuur in de Tweede Tempeltijd
Eibert Tigchelaar
12u30 Middagpauze
14u00 De rollen van de Dode Zee en de eerste christenen
Dries Somers
15u00 Koffiepauze
15u30 De ‘Zoon van God’ in het Johannesevangelie en in de rollen van de Dode Zee: waarom zoeken naar een verband?
Martijn Steegen
16u30 De impact en het belang van de rollen van de Dode Zee
Hans Debel
17u00 Einde van de tweedaagse

Praktische informatie

De tweedaagse is toegankelijk voor een breed publiek. Ze wordt georganiseerd door de Faculteit Godgeleerdheid en de Vlaamse Bijbelstichting in het kader van het Vliebergh-Senciecentrum, de postacademische vorming van de K.U.Leuven. De conferenties vinden plaats in het Maria-Theresiacollege. De inschrijvingen zijn afgesloten.

Reacties zijn afgesloten.