Didachè 2024: Verzoening en vrede in de paulinische literatuur

undefinedKerk en maatschappij hunkeren naar verzoening en vrede. In de Bijbel komt het begrip ‘verzoening’ buiten de brieven van Paulus nergens voor, behalve in zekere mate in de boeken Makkabeeën. Paulus heeft het woord ‘verzoening’ overgenomen uit de hellenistische context, waar het bijna een synoniem was van ‘vrede’, en het als theologisch begrip toegepast op de kruisdood en de verrijzenis van Christus. Deze verzoeningstheologie werd vaak verkeerd begrepen, alsof de kruisdood van Jezus noodzakelijk was om een vertoornde God tot verzoening te bewegen. Tijdens deze studiedagen zullen we onderzoeken wat de betekenis is van verzoening en vrede in 2 Korintiërs en Romeinen (brieven die met zekerheid aan Paulus toegeschreven kunnen worden), en hoe dit begrip inter-ethnisch en kosmisch-ecologisch verbreed wordt in de brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen. We zullen ook nagaan wat deze bijbelse verzoeningstheologie kan betekenen voor mensen in Kerk en maatschappij vandaag, tegen de achtergrond van een tijdgeest die eerder uit lijkt te zijn op ‘vergelding’ dan op ‘verzoening’ en vergeving.

Programma

Dinsdag 20 augustus 2024

vanaf 08u30 Onthaal, registratie, koffie
09u30 – 09u45 Verwelkoming en toelichting bij het programma (Reimund Bieringer)
09u45 – 10u45 Verzoening en vrede in de maatschappij vandaag (Rik Torfs)
10u45 – 11u15 Koffiepauze
11u15 – 12u15 ‘Moge Hij uw gebeden verhoren en zich met u verzoenen’ (2 Mak 1,5). Een verkenning van het concept verzoening in het Oude Testament (Bryan Beeckman)
12u15 – 12u30 Tijd voor vragen en discussie

14u00 – 15u00 Verzoening: een religieus begrip? Hellenistische contexten van een vroegchristelijk kernthema (Suzan Sierksma-Agteres)
15u00 – 15u30 Koffiepauze
15u30 – 16u30 Verzoening in 2 Kor 5,14-21 en de paulinische verzoeningsleer (Reimund Bieringer)
16u30 – 17u00 Tijd voor vragen en discussie

Woensdag 21 augustus 2024

08u30 – 09u00 Onthaal, koffie
09u00 – 09u30 Bezinning
09u30 – 10u30 Vrede met God. De verzoende identiteit volgens Paulus in Rom 5,1-11 (Loretta Hau Yan Man) Lezing in het Engels; de Nederlandse vertaling wordt ter beschikking gesteld.
10u30 – 11u00 Koffiepauze
11u00 – 12u00 ‘Ben ik dan jullie vijand geworden omdat ik met jullie in waarheid spreek?’ (Gal 4,16) (Luc De Saeger)
12u00 – 12u30 Tijd voor vragen en discussie

14u00 – 15u00 De scheidsmuur neergehaald (Ef 2,14). Vrede en verzoening in de school van Paulus (Kol 1,15-23 en Ef 2,11-22) (Filip Noël)
15u00 – 15u30 Koffiepauze
15u30 – 16u30 Jezus: vrede of zwaard tussen Joden en volkeren? (Rik Hoet)
16u30 – 17u00 Tijd voor vragen en discussie
17u00 – 18u00 Receptie

 

Praktisch

De studiedagen vinden plaats in MTC1 00.14 (Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6) te Leuven. Om deel te nemen dient u zich vooraf in te schrijven en het inschrijvingsgeld te betalen. Deelname kost 45 euro (40 euro voor leden van de Vlaamse Bijbelstichting en van Katechetika Plus, gratis voor studenten en personeel van de KU Leuven). Inschrijven en betalen gebeurt bij voorkeur elektronisch via de volgende link:

https://icts.kuleuven.be/apps/onebutton/registrations/491206.

Indien u problemen ondervindt bij de elektronische inschrijving, kunt u zich ook inschrijven door een e-mail te sturen naar info@vlaamsebijbelstichting.be (of een briefje te zenden naar Vlaamse Bijbelstichting, Sint-Michielsstraat 6 bus 3101, 3000 Leuven) met daarin uw naam en adres. Wij doen dan het nodige om uw inschrijving in orde te brengen en sturen u een uitnodiging tot betaling.

We zullen zoals vorig jaar ook de mogelijkheid aanbieden om de lezingen online via livestreaming te volgen. Online deelname kost 5 euro minder (40 euro; 35 euro voor leden van de Vlaamse Bijbelstichting en van Katechetika Plus), maar uiteraard geniet deelname ter plaatse de voorkeur. Dan kunt u ook andere deelnemers ontmoeten en de boekenstands bezoeken. De deelnemersmap met alle nodige documentatie, koffie, thee en water tijdens de pauzes en deelname aan de receptie op het einde zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld. We hopen u talrijk te mogen verwelkomen in Leuven einde augustus!

Reacties zijn afgesloten.