Reimund Bieringer

De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal

De Bijbel reikt sterke verhalen, beelden en metaforen aan om de diepte van het eigen leven en het gemeenschapsleven te (her)ontdekken. Maar hoe overbrug je de historische en culturele kloof met de tekst? Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Jesaja 35,1-10

Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van zijn credo zal na leven: “Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn”. Woorden die Maarten Luther King sprak op 28 augustus 1963. Verder lezen →


Ezra 3: september 2009

In dit nummer plaatsen we de canonieke interpretatie van het bijbelboek Prediker in zijn oorspronkelijke ontstaanscontext. Vervolgens bekijken we de kruistheorie in de zeven authentieke brieven van Paulus. We besluiten uiteraard met onze vaste rubrieken ‘Uit de wereld van de Bijbel’ en de boekbesprekingen. Verder lezen →


Scriptura-project: een nieuwe vorm van bijbeldidactiek

Door Reimund Bieringer in VBS-Informatie Juni 2008 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Bijbelse Wijsheid aan het woord

De oudtestamentische Wijsheidsliteratuur is vóór alles de schriftelijke neerslag van praktische levenswijsheid. Deze teksten zijn een oproep om ten volle van het leven, en de liefde, te genieten. De nuchtere en vaak sceptische wereldvisie behoedt dan ook voor een al te vrome en wereldvreemde religieuze vlucht uit de werkelijkheid. Verder lezen →


Woord en ant-woord. De proloog van het Johannesevangelie

Door Reimund Bieringer in VBS-Informatie December 2007 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Judas: verrader of pion in Gods plan?

De publicatie van de Koptische tekst van het Evangelie van Judas zou een nieuw inzicht brengen in het leven en vooral de dood van Jezus Christus. Volgens dit ‘evangelie’ is Judas de ware en bevoorrechte leerling van Jezus. Verder lezen →


De bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven?

Zoals zovelen geloven we om wat we in de bijbel of andere heilige boeken aantreffen: verhalen die ons raken, uitdagen, bevragen, bemoedigen en engageren. Dit is de kracht van verhalen. Verder lezen →