De Willibrordvertaling

 
           

De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Nederlandse Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordvertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk hedendaags Nederlands.

De eerste complete uitgave (met het volledige Oud en Nieuw Testament) van de Willibrordvertaling stamt uit 1975 (licht gewijzigde druk 1978). In 1995 verscheen een ‘geheel herziene uitgave’. Daarvoor werden de Psalmen, de evangelies en de Handelingen opnieuw vertaald. De andere bijbelboeken ondergingen een grondige revisie.
 

 

De Willibrordvertaling kan online geraadpleegd worden op rkbijbel.nl.

 

Reacties zijn afgesloten.