De Naardense Bijbel

       

De Naardense Bijbel bevat de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament in de vertaling van Pieter Oussoren. Het was uitdrukkelijk de bedoeling om de vertaling zo concordant als mogelijk te maken. Kenmerkend voor deze Naardense vertaling is, dat slechts daar van dit principe is afgeweken waar het metrum of ritme dat vereist. De Naardense Bijbel is de vrucht van meer dan 30 jaar vertaalwerk uit het Hebreeuws, het Aramees en het Grieks en verscheen in 2004 bij Uitgeverij Skandalon.

Bij dezelfde uitgeverij verscheen in 2008 ‘Buiten de Vesting’, een woord-voor-woord vertaling door Pieter Oussoren en Renate Dekkers van alle deuterocanonieke boeken (geschriften die niet werden opgenomen in de joodse canon van heilige boeken) en een keuze van apocriefe boeken bij het Nieuwe Testament.

In november 2014 is de herziene versie – Naardense Bijbel 2014 – verschenen.

  • Uitgeverij Skandalon biedt een overzicht van de actuele edities van de Naardense Bijbelvertaling.
  • De Naardense Bijbelvertaling is eveneens te koop in boekhandels en liturgische centra.

 

De Naardense Bijbelvertaling is online beschikbaar op www.naardensebijbel.nl

 

Reacties zijn afgesloten.