De Nieuwe Bijbelvertaling

       

De Nieuwe Bijbelvertaling is een interconfessionele vertaling voor het hele Nederlandse taalgebied. Het vertaalproject kwam tot stand in opdracht van de besturen van het (protestantse) Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting, in samenwerking met de (katholieke) Vlaamse Bijbelstichting en het (protestantse) Vlaams Bijbelgenootschap. Dit resulteerde in een breed samenwerkingsverband van katholieken en protestanten van velerlei strekkingen, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Bij de vertaling van het Oude Testament waren ook joodse deskundigen betrokken. Het eindresultaat werd officieel gepresenteerd op 27 oktober 2004 in Rotterdam en op 29 oktober 2004 in Antwerpen.

In het voetspoor van de Willibrordvertaling streeft De Nieuwe Bijbelvertaling een evenwicht na tussen trouw aan de grondtekst en gerichtheid op de doeltaal, het Nederlands. De Nieuwe Bijbelvertaling wordt uitgebracht door verschillende uitgevers in uiteenlopende edities: met en zonder inleidingen; met en zonder deuterocanonieke boeken; in diverse canonvolgorden; als literatuur en als geloofsboek; gedrukt en elektronisch. Een ‘rooms-katholieke uitgave’, met de deuterocanonieke boeken in de rooms-katholieke canonvolgorde en met eigen inleidingen op alle bijbelboeken, werd in 2004 uitgegeven door de KBS.

Artikels op deze website over De Nieuwe Bijbelvertaling:

In 2008 verscheen de NBV Studiebijbel. Deze bijbel bevat het Oude Testament, de Deuterocanonieke boeken en het Nieuwe Testament. Daarnaast zijn er diverse soorten toelichtingen opgenomen: uitgebreide inleidingen, diepgravende kaderartikelen, verklarende aantekeningen bij de bijbeltekst, dwarsverwijzingen naar andere bijbelteksten, een uitvoerige verklarende woordenlijst, geografische kaarten, foto’s en historische overzichten.

 

De Nieuwe Bijbelvertaling kan, mits het aanmaken van een gratis account, online geraadpleegd worden via www.debijbel.nl.

 

Reacties zijn afgesloten.