Didachè 2019: De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen

Didachè 2019: De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen Dit jaar worden de Didachè-studiedagen Bijbel (tot 2011 Vliebergh-Sencie-leergangen) voor de 50ste keer georganiseerd en daarom maken we er een feestelijke jubileumsessie van met een breed thema: ‘De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen’.

In een eerste deel (‘gisteren’) behandelen we het thema ‘Bijbel en historiciteit’. Tussen Bijbel en geschiedenis is er een paradoxale relatie. Een bijbelverhaal hoeft niet ‘echt gebeurd’ te zijn om toch ‘waar’ te zijn. Voor veel bijbellezers blijft dit een moeilijk gegeven.

In een tweede deel (‘vandaag’) gaat het over de rol van de Bijbel in de catechese en het godsdienstonderwijs. Hoe is de bijbeldidactiek en -hermeneutiek de voorbije vijftig jaar geëvolueerd en hoe gaat het er vandaag aan toe? Welke uitdagingen zijn er voor de toekomst?

In een derde deel (‘morgen’) presenteren we enkele nieuwere vormen van bijbellezen: de Lectio Divina, het Leerhuis-model en de Bijbel op internet en in de nieuwe sociale media. We ronden af met een tweegesprek tussen een bisschoppelijk vicaris en een bijbelwetenschapper, met gelegenheid tot discussie en vragen vanuit het publiek.

Programma

Dinsdag 20 augustus 2019

8u30Onthaal – registratie – koffie
9u30Verwelkoming en inleiding
decaan Johan De Tavernier en Paul Kevers

9u45Bijbel en historiciteit
Hans Ausloos

10h30Concreet voorbeeld uit het O.T.: de uittocht uit Egypte
Hans Debel

11u15Koffiepauze
11u45Concreet voorbeeld uit het N.T.: de broodvermenigvuldiging
Filip Noël
12u30Vragenkwartier
12u45Middagpauze
14u15Bijbeldidactiek en -hermeneutiek gisteren, vandaag en morgen
Bert Roebben

15u15Koffiepauze
15u45‘Neem en lees’: terugblik op 30 jaar ervaring met bijbelgroepen
Luc Devisscher

16u45Vragenkwartier
17u00Einde van de eerste dag

Woensdag 21 augustus 2019

9u30Ochtendmeditatie
verzorgd door Benoît Standaert
9u45Lectio Divina
Benoît Standaert
10u30Contextueel bijbellezen in het Leerhuis
Paul De Witte
11u15Koffiepauze
11u45De Bijbel op internet en in de nieuwe sociale media
Nikolaas Sintobin
12u30Vragenkwartier
12u45Middagpauze
14u15Tweegesprek tussen bisschoppelijk vicaris Bart Paepen en bijbelwetenschapper Bénédicte Lemmelijn, met gelegenheid tot discussie en vragen vanuit het publiek
moderator: Peter Vande Vyvere
15u45Slotwoord
decaan Johan De Tavernier
16u00Feestelijke receptie

Datum – plaats – organisatie

De tweedaagse vindt plaats op 20 en 21 augustus 2019 in de Jubileumzaal en de Promotiezaal van de Universiteitshal (Naamsestraat 22, Leuven). Ze wordt georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met de afdeling Bijbelwetenschap van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) en staat open voor een breed publiek.

Inschrijvingen

Deelname aan de studiedagen kost 40 euro (36 euro voor leden van Katechetika Plus; 25 euro voor wie slechts één dag deelneemt; gratis voor personeel en studenten van de Faculteit Theologie KU Leuven). Het bedrag dient vóór 10 augustus 2019 overgeschreven te worden op rekeningnummer 734-0066603-70 (IBAN: BE60 7340 0666 0370 – BIC: KREDBEBB). Vermeld daarbij duidelijk in het vak ‘vrije mededeling’ (dus niet als gestructureerde mededeling): 400/0017/79482 plus de naam van de deelnemer(s). De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het elektronische antwoordformulier én de betaling. Contante betaling bij aanvang van de studiedagen is niet meer mogelijk.

Reacties zijn afgesloten.