Didachè 2022: De Psalmen

Didachè 2022: De Psalmen Het boek Psalmen staat in het midden van de Bijbel. Het is als het ware de samenvatting van heel de Schrift. Er zijn psalmen over de schepping en de wet, over koningen en profeten, over de heilsgeschiedenis en de wijsheid. De kerkvaders betrokken alle psalmen ook op Christus. Wie de psalmen kent, kent heel de Schrift. Daarom weerklinken de psal­men al zoveel eeuwen in de gebedstraditie van joden en christenen.

De psalmen zijn bovendien zeer menselijke gebeden. Alle gevoelens en gedachten komen erin aan bod: angst en blijdschap, huiver en bewondering, dankbaarheid en opstandigheid, liefde en haat, hoop en ontreddering, kennis en ervaring, vragen en antwoorden. Steeds weer hebben mensen hun toevlucht genomen tot deze liederen. Ze raken niet versleten. Daarom worden de psalmen ook altijd opnieuw vertaald en hertaald, op muziek gezet en gezongen.

Tijdens deze studiedagen gaan we enerzijds nader in op de samenstelling en de opbouw van dit Bijbelboek en anderzijds op de inhoud en de poëtische vorm van de verschillende psalmgenres, die we toelichten aan de hand van enkele concrete voorbeelden. We gaan ook na welke rol de psalmen spelen in het Nieuwe Testament. We bespreken verder de kansen en de moeilijkheden van het bidden met psalmen. En we sluiten af met een overzicht van de doorwerking van de psalmen in de muziek, geïllustreerd in luistervoorbeelden.

Programma

Dinsdag 23 augustus 2022

vanaf 08u30 Onthaal, registratie, koffie
09u30 – 09u45 Verwelkoming en toelichting bij het programma (Bénédicte Lemmelijn)
09u45 – 10u45 Een tuin met vele vruchten: kennismaking met het boek Psalmen (Hans Debel)
10u45 – 11u15 Koffiepauze
11u15 – 12u15 Vroomheid op een tijdlijn: de opbouw van het boek Psalmen (Harm van Grol)
12u15 – 12u30 Tijd voor vragen en discussie

14u00 – 15u00 Psalm 145: een alfabetisch loflied (Bénédicte Lemmelijn)
15u00 – 15u30 Koffiepauze
15u30 – 16u30 Hoe de Psalmen blijven bidden vandaag? (Benoît Standaert)
16u30 – 17u00 Tijd voor vragen en discussie

Woensdag 24 augustus 2022

08u30 – 09u00 Onthaal, koffie
09u00 – 09u30 Bij wijze van bezinning en als inleiding op de volgende lezing beluisteren we enkele gedeelten uit Psalm 119 in een vrije vertaling van Huub Oosterhuis, op muziek gezet door Antoine Oomen.
09u30 – 10u30 “Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ (Ps 119,105). Psalm 119: het lange lied over de Tora (Paul Kevers)
10u30 – 11u00 Koffiepauze
11u00 – 12u00 Geen daden, maar woorden: verwensing en wraak in de Psalmen (Hans Ausloos)
12u00 – 12u30 Tijd voor vragen en discussie

14u00 – 15u00 Herkennen, verwachten en vervullen. Psalmteksten in het Nieuwe Testament (Joke Brinkhof)
15u00 – 15u30 Koffiepauze
15u30 – 17u00 “Dixit Dominus domino meo’. De Psalm in de West-Europese muziek. Met luistervoorbeelden (Ignace Bossuyt)

Inschrijvingen

De studiedagen vinden plaats in de Promotiezaal en de Jubileumzaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22 te Leuven. Om deel te nemen dient u zich vooraf in te schrijven en het inschrijvingsgeld te betalen. Deelname kost 40 euro (35 euro voor leden van de Vlaamse Bijbelstichting en van Katechetika Plus, gratis voor studenten en personeel van de KU Leuven). Inschrijven en betalen gebeurt bij voorkeur elektronisch via de volgende link: inschrijven voor studiedagen.

Indien de elektronische inschrijving niet lukt of te complex is voor u, kunt u zich ook inschrijven door een e-mail te sturen naar info@vlaamsebijbelstichting.be (of een briefje te zenden naar Vlaamse Bijbelstichting, Sint-Michielsstraat 6 bus 3101, 3000 Leuven) met daarin uw naam en volledig adres en door het inschrijvingsgeld over te schrijven op bankrekening BE09 4320 0000 1157 van de KU Leuven met vermelding in het vak ‘vrije mededeling’ (en dus niet als gestructureerde mededeling) van uw naam + 400/0022/34271.

We zullen ook de mogelijkheid aanbieden om de lezingen online via livestreaming te volgen. Online deelname kost 5 euro minder (35 euro; 30 euro voor leden van de Vlaamse Bijbelstichting en van Katechetika Plus), maar uiteraard geniet deelname ter plaatse de voorkeur. Dan kunt u ook andere deelnemers ontmoeten en de boekenstands bezoeken. De deelnemersmap met alle nodige documentatie en koffie, thee en water tijdens de pauzes zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld. We hopen u talrijk te mogen verwelkomen in Leuven einde augustus!

Reacties zijn afgesloten.