Vliebergh-Sencie 2007: Bijbel en Koran

Vliebergh-Sencie 2007: Bijbel en Koran

De Vliebergh-Sencieleergang Bijbel en Catechese vond plaats op dinsdag 21 en woensdag 22 augustus 2007. De volledige titel van het programma luidt: “Wanneer alterniteit realiteit wordt. Christendom en islam – Bijbel en Koran’. Het programma is grotendeels gemeenschappelijk voor de secties Bijbel en Catechese, met in het midden van elke dag een paar afzonderlijke lezingen voor elke sectie. Hieronder vindt u een omschrijving van het thema, het gemeenschappelijke programma inclusief de afzonderlijke lezingen Bijbel, de afzonderlijke lezingen van het programma Catechese en de inschrijvingsmodaliteiten.

Thema

Tijdens de voorbije decennia heeft de Islam een centrale plaats opgeëist in het Westen. De aanwezigheid van deze eeuwenoude traditie in de samenleving maakt een grote indruk. Hoewel zeer aanwezig in het ‘straatbeeld’, blijft de historische en spirituele rijkdom van deze traditie voor velen nog een gesloten boek. De islam is vreemd. Er is sprake van bekoring en afstoting. Enerzijds trekt de kracht van deze traditie aan – misschien herinnert ze christenen aan een religieus verleden dat zij verloren zijn. Anderzijds is er ook een zekere vrees voor het vreemde en het onbekende. Het zoeken naar de juiste verhouding tot de islam en de moslims is voor christenen een grote uitdaging. Tegen de achtergrond van deze fundamentele maatschappelijke en levensbeschouwelijke verschuivingen, gaan de Vliebergh-Sencieleergangen in op de vraag hoe het gesprek tussen islam en christendom bevorderd kan worden.

Deze Vliebergh-Sencieleergangen brengen in twee studiedagen verschillende toonaangevende denkers uit het Nederlandse taalgebied over deze thematiek bij elkaar. De bedoeling is de deelnemers op een toegankelijke manier kennis te laten maken met de islam en met de uitdagingen die van de islam uitgaan voor de christelijke theologie en de filosofie enerzijds en het werkveld van bijbelstudie, onderwijs en pastoraal anderzijds. Naast een brede inleiding in de islam en de Koran wordt onder meer aan de volgende thema’s aandacht besteed: verhouding tussen geloof en rede in christendom en islam, dialoog tussen christenen en moslims, religie en geweld, Jezus, bijbelse figuren en tradities in de Koran, de identiteit van moslims in de diaspora en hun uitdaging voor katholieke scholen.

Het programma van deze Vliebergh-Sencieleergangen is grotendeels gemeenschappelijk voor de secties ‘Bijbel’ en ‘Catechese’. Er worden ook enkele afzonderlijke lezingen voor elke sectie georganiseerd. Het programma heeft tot doel de deelnemers kennis te laten nemen van verschillende perspectieven en argumenten. Er wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe rond deze thematiek kan gewerkt worden in de context van godsdienstonderwijs, pastoraal en geloofscommunicatie. De organisatie van het colloquium heeft ervoor gekozen zowel moslims als christenen het woord te geven zodat alteriteit inderdaad realiteit wordt.

Gemeenschappelijk programma met lezingen Bijbel

Dinsdag 21 augustus 2007

8u30Onthaal, inschrijving, koffie
9u15Inleiding
Didier Pollefeyt
9u30Waar gaat islam eigenlijk over?
Jan Slomp
10u15Inleiding in de Koran
Martha Frederiks
11u15Koffiepauze
11u45Hoe leest een moslim de Koran?
Omar Van den Broeck
12u15Middagpauze
14u15De profeet Jona in de Koran
Gé Speelman
15u15Jozef in de Koran: ‘het schoonste verhaal’
Martha Frederiks
16u15Koffiepauze
16u45Het godsbeeld in de Koran en de Bijbel
Gé Speelman

Woensdag 22 augustus 2007

9u00Bezinning
9h30Religie en geweld als thema in Bijbel en Koran?
Anton Wessels
10h30Islam antichristelijk?
Emilio Platti
11u30Koffiepauze
12u00De islamitische Abraham- en Lotverhalen, een 14e eeuws voorbeeld
Nico Landman
13u00Middagpauze
14u30Jezus in de Koran
Karel Steenbrink
15u30Paneldiscussie met de aanwezige sprekers van de dag
16u15Koffiepauze
16u45Abraham als gemeenschappelijk voorvader?
Herman Beck – respondent Francien Overbeke-Rippen

afzonderlijke lezingen catechese

Dinsdag 21 augustus 2007

14u15Islam en democratie
John Nawas
15u15De dialoog tussen moslims en christenen: theologisch perspectief
Pim Valkenberg – respondent Hamza Zeid Kailani

Woensdag 22 augustus 2007

12u00Identiteitsbeleving van moslimjongeren in de diaspora
Meryem Kanmaz
14u30Tot waar de beide zeeën samenkomen. Verbeelding, een sleutel tot intercultureel leren
Marc Colpaert
15u30De identiteit van katholieke scholen en moslimleerkrachten en -leerlingen
Piet Raes – respondent Marianne Moyaert

Praktische informatie

De tweedaagse is toegankelijk voor een breed publiek. Ze wordt georganiseerd door de secties Catechese en Bijbel van de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven) en de Vlaamse Bijbelstichting in het kader van het Vliebergh-Senciecentrum, de postacademische vorming van de K.U.Leuven. De conferenties vinden plaats in het Maria Theresiacollege te Leuven. De inschrijvingen zijn afgesloten.

Reacties zijn afgesloten.