Bijbel en bezinning: 1 Korintiërs 12,4-11

Bijbel en bezinning: 1 Korintiërs 12,4-11

Door Martijn Steegen in EZRA Bijbels tijdschrift 2: juni 2009

Geselecteerde fragmenten

Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.

Maar aan ieder van ons wordt de openbaring
van de Geest gegeven tot welzijn van allen.
Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven;
aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest;
aan een derde door dezelfde Geest het geloof;
en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest
de gave om ziekten te genezen,
de kracht om wonderen te doen,
de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten,
het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen.
Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest,
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.

– Willibrordvertaling 1995

[..]

Paulus besluit de Korintiërs een brief te schrijven waarin hij hen wil overtuigen van zijn visie en hen wil oproepen tot een levenswijze die christenen past. De noodzaak van onderlinge eenheid en liefde tot elkaar in de gemeenschap zijn steeds terugkerende thema’s in de brief.

ezra2De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 2: juni 2009, verkrijgbaar voor 5 euro, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra2′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.