Bijbel en bezinning: Johannes 9

Bijbel en bezinning: Johannes 9

Door Pieter Van Petegem in EZRA Bijbels tijdschrift 27: september 2015

Geselecteerde fragmenten

Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de Mensenzoon; dans die dag van blijdschap, want, vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten.
– Willibrordvertaling 1995

[..]

Het verhaal over de blindgeborene. Een mens blind van bij de geboorte. En enkel gedefinieerd door die blindheid. Geen naam. Maar een ‘blinde mens’, zo staat het er letterlijk. Beeld van de blinde mens? Wij die, als we er niet op letten, altijd weer naast de essentie kijken, dingen niet zien, onszelf niet zien, anderen niet zien…

[..]

Het gebaar dat Jezus stelt is eenvoudig: met speeksel maakt hij wat aarde vochtig en strijkt het op de blinde ogen. God nam stof van de aarde om te scheppen. Jezus maakt slijk met zijn eigen speeksel. Een herschepping door en in Jezus. In de hernieuwde mens is Hij voortaan aanwezig. Hij kleeft ons aan de ogen. We zien alles door Hem heen, in onze blik is Hij aanwezig. Dat is het geheim van wat daar gebeurt. Dat is het wonder. Nu ziet hij.

[..]

We beweren zo vaak dat we zien. En precies daarom zitten we vast ‘in onze zonde’, in onze blindheid. Gelukkig komt het Licht van de wereld zelf op ons toe. ‘Wie is dat Heer? Dan zal ik in hem geloven’. Toen zei Jezus: ‘U hebt Hem ontmoet: het is degene die met u spreekt’. Daar breekt het licht door, het licht van het geloof. ‘Het geloof ontkiemt in de ontmoeting met de levende God, die ons roept en ons zijn liefde openbaart. Omgevormd door deze liefde, ontvangen we nieuwe ogen’ (Lumen Fidei, §4).

Ezra 27De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 27: september 2015, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra27′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.