Bijbel en bezinning: Lucas 15,23-32

Bijbel en bezinning: Lucas 15,23-32

Door Valérie Kabergs in EZRA Bijbels tijdschrift 31: september 2016

Geselecteerde fragmenten

‘Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.’ En het feest begon. Maar zijn oudste zoon was nog op het land. Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was. Die antwoordde: ‘Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel terug heeft.’ Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen. Daarop kwam zijn vader naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Maar hij gaf zijn vader ten antwoord: ‘Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden, maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen met hoeren heeft verbrast, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.’ Maar hij zei: ‘Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou. We moeten feestvieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.’
– Willibrordvertaling 1995

[..]

In dit bijzondere Jubeljaar van Barmhartigheid komt de ‘parabel over de verloren zoon’ geregeld ter sprake. Alle aandacht gaat uit naar de barmhartigheid van de vader, die duidelijk blijkt uit de wijze waarop hij zijn jongste zoon weer met open armen ontvangt nadat deze al zijn bezit verkwistte in een losbandig leven. Mijn sympathie blijft in eerste instantie echter hangen bij de oudste zoon. Niet alleen omdat ik me wel kan inleven in zijn verontwaardigde reactie, maar vooral omdat deze oudste zoon net zozeer verlangt naar barmhartigheid van zijn vader en in zijn kwaadheid blijk geeft van dit gemis. Hij is in zekere zin net zo verloren als zijn broer.

[..]

Zo gaat het wellicht ook met Gods barmhartigheid. Vaak associëren we dat grote woord barmhartigheid met uitgesproken gestes van vergeving wanneer deze nog het minst mogelijk lijken. De buitengewone warmhartigheid van God is echter evenzeer aanwezig in de dagelijkse liefdesuitingen tussen mensen. Deze kleine daden van opnieuw beginnen na mislukking zijn misschien zo alledaags geworden dat we ze niet meer als bijzonder ervaren. Wanneer het heilige van die bescheiden momenten aan ons voorbij gaat, zijn we een doelwitvoor de verbittering die de oudste zoon ervaart. Een verbittering die ons niet alleen van God scheidt, maar ook van elkaar. Die ene waar we afgunstig tegenover staan, is immers niet alleen een zoon of dochter van God, maar ook een broer of zus van ons.

Ezra Bijbels tijdschrift 31: september 2016Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 6 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra31’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.