Bijbel en bezinning: Matteüs 10,34-39 & Lucas 12,49-53

Bijbel en bezinning: Matteüs 10,34-39 & Lucas 12,49-53

Door Paul Kevers in EZRA Bijbels tijdschrift 7: september 2010

Geselecteerde fragmenten

Denk niet dat Ik op aarde vrede ben komen brengen.
Ik ben geen vrede komen brengen, maar een zwaard.
Want Ik ben gekomen om een wig te drijven tussen zoon en vader,
tussen dochter en moeder, tussen schoondochter en schoonmoeder;
ja, huisgenoten worden vijanden.
Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij, is Mij niet waard.
Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard.
Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt, is Mij niet waard.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

– Willibrordvertaling 1995

Ik kwam om vuur op aarde te brengen
en wat zou Ik graag willen dat het al brandde.
Ik moet een doop ondergaan,
en hoe houd Ik het uit tot die volbracht is?
Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op aarde?
Nee, zeg Ik jullie, eerder verdeeldheid.
Vanaf nu zullen vijf mensen in één huis verdeeld zijn,
drie tegen twee, en twee tegen drie:
vader tegen zoon, en zoon tegen vader;
moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder;
schoonmoeder tegen schoondochter, en schoondochter tegen schoonmoeder.’

– Willibrordvertaling 1995

[..]

Jezus brengt geen ‘gemakkelijke’ vrede, die conflicten toedekt en gebaseerd is op compromissen. Echte vrede kost moeite en volgehouden inzet, en is wellicht niet bereikbaar zonder strijd. De grondtoon van de woorden van Jezus in deze perikoop is: het rijk Gods vraag een radicale beslissing.

ezra7De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 7: september 2010, verkrijgbaar voor €5, inclus. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra7′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.