Bijbel en bezinning: Matteüs 2,1-12

Bijbel en bezinning: Matteüs 2,1-12

Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 40: december 2018

Geselecteerde fragmenten

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’ Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: ‘In Betlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet:
      Betlehem, land van Juda, 
      u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, 
      want uit u zal een leider voortkomen, 
      die herder zal zijn van mijn volk Israël.’ 
Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: ‘Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.’ Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

– Willibrordvertaling 1995

[..]

We kennen het allemaal, dat verhaal van de ‘drie koningen’. En voor sommigen van ons komt het er zo’n beetje achteraan, dat verhaal. We vieren dit gebeuren ook wat later: de feestvreugde van kerst is in die eerste week van het nieuwe jaar voor velen al voorbij. Traditioneel is het zelfs de uiterste dag waarop men de kerststal en de kerstboom opruimt… Nochtans heeft dit bijzondere verhaal ons veel te leren.

[..]

We komen in dit verhaal twee soorten mensen tegen. Aan de ene kant zien we mensen die oprecht op zoek zijn naar iets dat ze vermoeden, meer nog, naar een werkelijkheid waarvan ze overtuigd zijn en die hen tegemoet treedt, maar die ze zelf niet precies kunnen vinden. Ze worden ‘magiërs’ genoemd; in andere vertalingen zijn het ‘wijzen’. Het gaat dus om mensen die hun leven bewust leven, en die duidelijk open blijken te staan voor wat hen overstijgt. Ze hebben een teken gezien: ze volgen een ster die voor hen uitgaat. En ze komen van ver, uit het Oosten. Ze bereiken Jeruzalem met geschenken voor de pasgeboren koning, naar wie ze op zoek zijn. Met andere woorden, ze hebben er veel voor over: ze laten zich leiden, ze reizen erg ver, ze brengen kostbaarheden mee. En dat allemaal voor een klein kind, van wie een grotere werkelijkheid hen vertelt dat het een ‘pasgeboren koning’ is… Een ongekende bestemming en een onbekende toekomst, evenwel in het volste vertrouwen.

Ezra Bijbels tijdschrift 40: december 2018Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra40’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.