Bijbelcursus Marcus 1972

Verschenen in VBS-Informatie 3 (1972) nr. 3, 15-16

In het kader van de Vliebergh-Sencieleergangen organiseert de Vlaamse Bijbelstichting ook dit jaar een bijbelcursus. Als algemeen thema werd gekozen: het Marcusevangelie. De cursus heeft plaats in Leuven van 22 tot 24 augustus. ’s Voormiddags zijn er telkens twee conferenties (om 10 en om 11 u). ’s Namiddags is er groepswerk onder leiding van de conferenciers van ’s voormiddags.

Dinsdag 22 augustus 1972

10 u. Marcus, Schepper van het genre ‘evangelie’, L. Geysels, S.J.
11 u. Het Christusbeeld van Marcus, prof. J. Lambrecht, S.J.
15 u. 1. Het stillen van de storm : Me 4, 35-41, bespreking onder leiding van L. Geysels.
2. Wie is hij toch? De broodsectie, bespreking onder leiding van prof. J. Lambrecht

Woensdag 23 augustus 1972

10 u. De wonderverhalen, prof M. Sabbe
11 u. De twistgesprekken, J. Lamote
15 u. 1. Een wonderverhaal, bespreking onder leiding van M. Sabbe
2. Een twistgesprek, bespreking onder leiding van J. Lamote

Donderdag 24 augustus 1972

10 u. De parabels, prof. A. Bertrangs
11 u. Het Verrijzenis-hoofdstuk: Mc 16, prof. F. Van Segbroeck, M.S.C.
15 u. 1. Een parabel, bespreking door prof. A. Bertrangs
2. De lijdensvoorzeggingen, bespreking door prof. F. Van Segbroeck

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij : L. Frederix, secretaris, Overwinningsstraat 45, 3200 Kessel-Lo.
De cursus van vorig jaar werd in offset uitgegeven. U kunt die bestellen door overschrijving van 40 fr op de P.R. van de V.B.S. Het voordrachten over de historische boeken door prof. C. Brekelmans en L. Dequeker; over de profeten door J. Lust ; over de wijsheidsliteratuur door E. Van Outryve en J. Luyten.

ezra19Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.