Bijbelvertalingen online

Afzonderlijke Nederlandse bijbelvertalingen

Willibrordvertaling, Nieuwe Bijbelvertaling en NBV21

Willibrordvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling
De Willibrordvertaling 1995 is sinds 10 november 2002 beschikbaar op internet. Tot in 2015 kon men de Willibrordvertaling én de Nieuwe Bijbelvertaling in twee kolommen parallel naast elkaar raadplegen op de website van de Nederlandse Katholieke Bijbelstichting. Om juridische redenen is dat jammer genoeg niet meer mogelijk.

Thans kan men de Willibrordvertaling, edities 1978 en 1995, raadplegen via rkbijbel.nl; voor de editie van 1995 dient men eerst (gratis) in te loggen.

De Nieuwe Bijbelvertaling en de NBV21 zijn, samen met andere Nederlandse bijbelvertalingen, terug te vinden op www.debijbel.nl

Naardense Bijbel


De Naardense Bijbel, de vertaling door Pieter Oussoren vind je onder www.naardensebijbel.nl.

Statenvertaling


De Statenvertaling staat in haar geheel op Internet, inclusief kanttekeningen, apocriefen en een eenvoudige concordantie: www.statenvertaling.net.

Nederlandse bijbelvertalingen naast elkaar

bijbel.opurk.nl


Op de pagina bijbel.opurk.nl kun je drie oude Nederlandse bijbelvertalingen doorzoeken en vergelijken: de Statenvertaling, de Lutherse vertaling en de Leidsche vertaling.

Biblija.net


Een verzameling van diverse bijbelvertalingen in andere talen dan het Nederlands is digitaal beschikbaar op www.biblija.net. Tot in 2014 vond men er ook Nederlandse bijbelvertalingen, o.a. de Willibrordvertaling 1995, de Nieuwe Bijbelvertaling, de Groot Nieuws Bijbel 1996, de Herziene Statenvertaling, de NBG-vertaling 1951, de Delftse Bijbel 1477 en nog veel meer. In de loop van 2014 heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de Nederlandse bijbelvertalingen echter ondergebracht op een aparte website: www.debijbel.nl. Om daar alle mogelijkheden te kunnen gebruiken, onder meer het vergelijken van meerdere bijbelvertalingen in kolommen naast elkaar, is evenwel een betalend account noodzakelijk.

Reacties zijn afgesloten.