Bijbel in catechese en liturgie

1. Documentatie

Het catechesehuis biedt materiaal aan rond doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk en jubilea, gezegende liefde, Maria, ziekenzalving en uitvaart. In hun tijdschriftendatabase (2005-2014) kan je bovendien de inhoud van allerhande tijdschriften opvragen en op basis van trefwoorden naar specifieke artikels zoeken.

Deze website biedt een overzicht van te ontlenen audiovisueel materiaal, boeken, spelen, themakoffers en tijdschriften aan één van de documentatie uitleenposten van de Interdiocesane dienst voor jongerenpastoraal. In de catalogus vindt men telkens een korte beschrijving van elk item en een aanduiding van de post waar men het materiaal kan uitlenen. Op basis van de trefwoordenzoeker kan men specifiek zoeken naar Bijbelse figuren, thema’s en verhalen.

OBED (Onderwijsmediatheek: ‘Ondersteuning, BEgeleiding en Documentatie’) biedt de mogelijkheid om artikels, werkboeken, CD’s, video’s, DVD’s, voorwerpen, foto’s, hongerdoeken, posters en allerlei materialen te ontlenen. Via de website kan je materiaal op het spoor komen door een trefwoord in te geven of in een bepaalde rubriek te zoeken.

2. Catechetische methodieken

Bibliodrama gaat om het in actie zetten van een religieus verhaal. Het dramatiseren van een verhaal gebeurt in groep (12-20 personen) met behulp van werkvormen zoals de inleving in rollen, dialoog tussen rollen, een rolverkenning, een open-stoelgesprek, een ontmoetingsspel,…

Biblioloog is ontwikkeld door de joodse dramaturg Peter Pitzeli. De Duitse predikante en godsdienstpedagoge Uta Poht-Patalong heeft de methode voor Europa bewerkt en gaf deze ook de naam biblioloog, omdat de dialoog met Bijbelpersonen en met jezelf er centraal in staat.

Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie. Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is een fundamenteel onderdeel van Godly Play. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal.

ToBiAS staat voor: Toekomst van Bijbelverhalen in de Actuele Samenleving. ToBiAS heeft als doelstelling een ongekende of gekende Bijbeltekst (opnieuw) te laten ontdekken door iedereen die hiervoor openstaat en er de transformatieve kracht van te laten ervaren. Daar waar de meeste interpretaties vertrekken van de betekenis van de Bijbeltekst in het verleden of eventueel door actualisatie de tekst betrekken op het heden, interpreteert ToBiAS de tekst vooral vanuit de toekomst. De benadering vertrekt vanuit de overtuiging dat de tekst zelf een alternatieve wereld ontvouwt die nog te realiseren is.

De werkvorm ‘Bijbelse symboolpanelen’ staat eigenlijk nog in haar kinderschoenen. De methode werd uitgewerkt door de Waalse Reinhilde Houtevels-Minet. Ze bouwde deze methode op door het samenvoegen van twee reeds bestaande technieken. (1) Het werken rond Bijbelverhalen reconstrueren aan de hand van tekeningen. (2) Het beklemtonen van de symbolische betekenis van Bijbelverhalen. In Vlaanderen werd deze techniek overgenomen door IJD. Zij hebben alle materialen voorhanden en die kunnen er ook worden uitgeleend.

3. Werkvormen

Algemeen

Deze website is een bron van creatieve suggesties bij de zondagslezingen. Je kan informatie zoeken bij een bepaalde lezing of filteren op specifieke onderwerpen, personen en didactische werkvormen.

Deze website wil de doorwerking van de bijbel in muziek, beeldende kunst en literatuur inventariseren, beschrijven en presenteren. Ook beschrijvingen van de invloed van de bijbel op onze taal, moraal, politiek en rechtspraak krijgen hier een plaats.

De verzamelde bijbelfiches bestuderen een bepaalde Bijbelperikoop. Elke behandelde perikoop wordt gesitueerd in het bijbelboek en het leerplan godsdienst van het secundair onderwijs. Vervolgens wordt de perikoop geplaatst tegen zijn exegetische achtergrond met aansluitende didactische suggesties. Tot slot volgt een verklarende woordenlijst, een lijst van interessante links en een bibliografie.

Bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingen in onze taal zijn zo goed als ontelbaar. Daarom maakte Thomas voor u een selectie van enkele van de meest gekende Bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingen. Elke maand schotelt Thomas er u vijf voor.

Een Franstalige website met toegang tot Bijbelteksten en foto’s van bijbelse plaatsen, allerlei info omtrent bijbel,…

Op BijbelseNamen.nl vind je de betekenissen van meer dan 3200 bijbelse namen. Bij veel van die namen kun je bovendien direct het bijbelvers lezen waar de naam in voorkomt of wordt uitgelegd.

Beeldende kunst

Hier vindt men elke dag een andere beeldmeditatie terug. Men kan zoeken naar foto’s en kunstwerken per kalenderdag, liturgische dag, bepaalde Bijbelpassages en heiligen.

Deze website wil afbeeldingen uit het Stuttgarter Psalter uit het begin van de 9de eeuw aanbieden bij het meditatief lezen en bidden van de psalmen.

Beeldbijbel.nl is een site waar bijbelse verhalen in beeld worden gebracht in leuke strips en korte allegoriën.

Op deze nieuwe website van het Nederlands Bijbelgenootschap kan je zoeken in een uitgebreide beeldcollectie. Naast video’s en foto’s vind je hier ook archeologische tekeningen van voorwerpen en gebouwen uit de Bijbel en kaarten van de Bijbelse wereld terug. Voor toegang tot de databanken dien je wel een account aan te maken. Een gratis account geeft toegang tot een groot gedeelte van de webinhoud.

Verschillende verbeeldingen van bijbelse taferelen zijn hier beschikbaar. Je kan zoeken op naam van de schilder of het schilderij of op basis van een gekende bijbelpassage.

Een overzicht van christendom, kerk en beeldende kunst, met onder andere een lijst van christelijk geïnspireerde kunstenaars.

Muziek en film

Een hervertelling van het leven van David, de bekendste koning van Israël. Geschreven in straattaal.
Het leven van David kent ups en downs: hij past op z’n vaders schapen, hij is reuzendoder, muzikant, vluchteling, bendeleider en koning van Israël. Een torrie vol gevaren en avonturen. Davids verhaal wordt afgewisseld met de greatest hits uit zijn psalmen. Davids gepassioneerde liederen zijn door rappers omgezet in straattaal.

Een overzicht van popsongs die een verwijzing naar een bijbeltekst bevatten.

Een Engelstalige website met film- en beeldsuggesties bij bijbelteksten en studiemateriaal.

Tussen de filmfiches op de Thomaswebsite vind je ook enkele besprekingen van bijbels geïnspireerde films terug.

Tussen de levensbeschouwelijke nummers zijn ook bijbels geïnspireerde liederen te vinden.

Een uitgebreide bespreking van dit bijbels geïnspireerde muziekalbum.

Bijbelse kleurprenten

Allegorische verhalen

4. Kinder- en jeugdbijbels

Een mooi overzicht van beschikbare kinder- en jeugdbijbels vindt men terug op de website voor gezinspastoraal. Ook de Thomaswebsite voorziet in een uitgebreid dossier rond kinderbijbels.

Op www.kinderbijbels.nl kan men per leeftijd zoeken naar alle beschikbare kinderbijbels van verschillende uitgeverijen in België en Nederland. Telkens staat er ook een bespreking van de bijbel op deze site. Heel interessant is dat er ook aandacht is voor bijbels die geschikt zijn voor mensen met een verstandelijke beperking en dat er zowel luisterbijbels als bijbels in braille en gebarentaal zijn opgelijst.

5. Bezinning en spiritualiteit

Hier vind je gebedsbezinningen terug bij de Evangelielezingen in het liturgische A-, B- en C-jaar.

Elke week van het schooljaar biedt Thomas u een frappant Bijbelvers aan met bijhorende foto.

Elke dag biedt deze site een bijbelcitaat aan dat willekeurig gekozen is uit het Oude of Nieuwe Testament. Indien men dit wenst, kan men het dagelijkse Bijbelcitaat elke ochtend in zijn/haar mailbox ontvangen. Samen met de bijbeltekst ontvangt u dan ook een leestip, een korte overweging bij de lezingen en een link naar de lezingen van de dag volgens de katholieke liturgische kalender.

Hier vindt men de dagelijkse schriftteksten terug in verschillende talen, inclusief Nederlands.

Een Engelstalige website met elke week een nieuwe bijbeltekst, gebaseerd op het Revised Common Lectionary.

De jezuïeten bieden elke dag een gebedspodcast aan, geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit: een stukje uit de Bijbellezing van de dag, meditatieve muziek en enkele vragen om het Woord van God toe te passen in je eigen leven. Samen ongeveer 12 minuten.

6. Preeksuggesties en vieringen

De commentaren bij de zondagse schriftlezingen in het weekblad Kerk en Leven zijn nu ook online te raadplegen. Momenteel verzorgt Luc Devisscher deze commentaren.

Via de blog van het Bijbelhuis Zevenkerken vind je de geschreven en ingesproken teksten van het lectionarium voor de zondagslezingen met bijhorende commentaar.

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke biedt homilies aan die gerangschikt zijn op datum.

Op de website van de dominicanenparochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel uit Schilde vindt men zowel zondagsvieringen als preken terug.

Deze website verzamelt Nederlandstalige katholieke preken, en in mindere mate ook vieringen en bezinningen. In de prekenlijst “Liturgie voor allen” wisselen zo’n 750 leden regelmatig teksten met elkaar uit. Daarnaast zul je hier teksten vinden van andere auteurs, die vaak (al is het soms maar tijdelijk) terug te vinden zijn op hun eigen websites, verspreid over het hele web.

Tijdschrift voor verkondiging (TvV) gaat uit van de Nederlandse en Vlaamse franciscanen. Met ingang van juni 2014 is het TvV gratis te downloaden op de website. TvV biedt voor iedere zon- en/of feestdag een exegetische inleiding op de schriftlezingen volgens het Romeins Lectionarium aan. Aansluitend volgt telkens een preekvoorbeeld.

Filosofenfontein is een bezinningshuis van de paters dominicanen, gevestigd in Heverlee. Via de website bieden ze voorbeeldvieringen aan bij elke zondag.

Een breed aanbod aan voorbeeldvieringen voor alle gelegenheden is beschikbaar via de Thomaswebsite – met gedetailleerde zoekfunctie.

Reacties zijn afgesloten.