Ezra 1: maart 2009

Ezra – Bijbels tijdschrift is de nieuwe naam van VBS-Informatie. In dit eerste nummer gaan we op zoek naar de bijbelse Ezra en leggen we uit waarom we ons tijdschrift naar hem genoemd hebben. Verder onderzoeken we de invloed van Hooglied op de christelijke kunst. Nieuw in deze editie de rubriek ‘Bijbel en bezinning’, waar we dit keer even stilstaan bij een fragment uit Habakuk. Onze recente boekbesprekingen sluiten deze uitgave af.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

Bijbel en bezinning: Habakuk 1,2-4

Het boek Habakuk is één van de minder bekende boeken uit het Oude Testament en is terug te vinden aan het einde van de verzameling twaalf kleine profeten. Hoewel klein in omvang – het boek Habakuk is slechts drie hoofdstukken lang – biedt het een interessante inhoud. Verder lezen →


‘Je hebt mijn hart verwond’: Hooglied in beeld

Wellicht is Hooglied of Canticum canticorum één van de meest bijzondere teksten die de Bijbel heeft overgeleverd. Het lied evoceert de liefde tussen man en vrouw, en laat de lezer met zijn sensuele beeldtaal niet onberoerd. Verder lezen →


Ezra: van bijbelse figuur tot bijbels tijdschrift

De joodse priester en schriftgeleerde Ezra speelde een belangrijke rol in het religieuze reveil en de organisatie van de joodse gemeenschap na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En vandaag hebt u het eerste nummer in handen van Ezra. Verder lezen →