Ezra 3: september 2009

In dit nummer plaatsen we de canonieke interpretatie van het bijbelboek Prediker in zijn oorspronkelijke ontstaanscontext. Vervolgens bekijken we de kruistheorie in de zeven authentieke brieven van Paulus en het verband tussen Jesaja en Martin Luther King. We eindigen uiteraard met onze vaste rubrieken ‘Uit de wereld van de Bijbel’ en de boekbesprekingen.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

Bijbel en bezinning: Jesaja 35,1-10

Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van zijn credo zal na leven: “Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn”. Woorden die Maarten Luther King sprak op 28 augustus 1963. Verder lezen →


Paulus’ kruistheologie

De kruistheologie van Paulus wordt kernachtig samengevat in 1 Korintiërs 1,23: ‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus’. Ze is een belangrijk discussiepunt in de theologie. In de volgende eeuwen bleef de centrale betekenis van het kruis een belangrijk onderwerp van studie en discussie. Verder lezen →


Het boek Prediker in de bibliotheek van de Bijbel

Wie even de tijd neemt om te grasduinen in het boek Prediker, fronst wellicht de wenkbrauwen bij het aantreffen van een dergelijke tekst onder de als door God geïnspireerd erkende geschriften. Het boek wordt immers gekenmerkt door een erg sombere en zelfs pessimistische ondertoon. Verder lezen →