De brief van Judas: een nobele onbekende in het Nieuwe Testament?

De brief van Judas: een nobele onbekende in het Nieuwe Testament?

Door Nele Van Bastelaer en David Godecharle in EZRA Bijbels tijdschrift 25: maart 2015

Geselecteerde fragmenten

De lezer van het Nieuwe Testament treft tussen de drie brieven van Johannes en het boek Openbaring van Johannes een kort geschrift van slechts vijfentwintig verzen aan, getiteld ‘brief van Judas’. Dit voorlaatste geschrift in de canon van het Nieuwe Testament is weinig bekend onder katholieken en christenen in het algemeen. Zo krijgt het een bijzonder geringe plaats toebedeeld in de Rooms-katholieke liturgie. Uit de brief van Judas wordt geen enkele keer gelezen op zondag en slechts eens in de twee jaar op een weekdag, namelijk de verzen 17.20b-25 op de zaterdag in de 8ste week door het jaar II. Ook in momenten van reflectie of meditatie wordt Judas maar zelden ter hand genomen. Deze brief is overigens niet alleen weinig bekend maar ook weinig gekend. Exegeten komen zelden tot een consensus in de interpretatie van dit nochtans korte geschrift. Er wordt daarom, en niet geheel ten onrechte, beweerd dat de brief van Judas het meest verwaarloosde boek van het Nieuwe Testament kan worden genoemd.

[..]

In de hedendaagse interpretatie van het Nieuwe Testament wordt het probleem van de onderbelichting van de brief van Judas echter steeds meer naar voren gebracht en wordt het geschrift op verschillende manieren gerehabiliteerd. Toch kon de Amerikaanse exegeet Raymond Brown in zijn volumineuze inleiding op het Nieuwe Testament in het jaar 1997 nog schrijven dat ‘men de brief van Judas eerbied verschuldigd is als een boek van de Heilige Schrift, maar [dat] zijn toepasbaarheid voor het alledaagse leven een geduchte moeilijkheid blijft’. Het doel van onze bijdrage is de actuele relevantie van de brief van Judas onder de aandacht brengen, met een bijzondere focus op de historische context, de literaire kwaliteiten en de inhoudelijke lijnen van het geschrift.

[..]

De polemische inhoud van de brief is in de geschiedenis van het christendom een moeilijkheid gebleken en geldt tot op de dag van vandaag als de voornaamste oorzaak van zijn bescheiden populariteit en verwaarlozing. Judas wordt vaak verweten zijn aandacht exclusief aan een tirade tegen opponenten te besteden en het geloof als een wat neutraal en inspiratieloos gegeven uit het verleden te bestendigen. Ook het frequente gebruik van taal en voorstellingen uit het apocalyptische genre is vandaag niet meer vanzelfsprekend. Het lezen van de brief van Judas kan voor hedendaagse christenen daarom een sprong in het duister betekenen. In onze bijdrage hebben we echter willen aantonen dat Judas’ ‘strijd voor het geloof’ een dynamische geloofshouding impliceert, waarin een voortgaande verdieping van het geloof in het eigen leven en in de relaties met anderen en een kritische ingesteldheid in het uitdragen van het geloof elkaar wederzijds funderen.

ezra25De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 25: maart 2015, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra25′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.