De Psalmen. Weerklank van het leven

Bénédicte Lemmelijn en Paul Kevers (red.), De Psalmen. Weerklank van het leven, Leuven: VBS, 2023, 216 p., € 23Bénédicte Lemmelijn en Paul Kevers (red.), De Psalmen. Weerklank van het leven, Leuven: VBS, 2023, 216 blz., € 23, ISBN 978-94-6477-041-4.
 

Deze publicatie is nog steeds verkrijgbaar en kan besteld worden op ons emailadres: info@vlaamsebijbelstichting.be.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Het boek der Psalmen staat in het midden van de Bijbel. Het lijkt wel de samenvatting van heel de Schrift. Er zijn psalmen over de schepping en de wet, over koningen en profeten, over de heilsgeschiedenis en de wijsheid. De kerkvaders betrokken alle psalmen ook op Christus. De psalmen zijn bovendien zeer menselijke gebeden. Alle gevoelens en gedachten komen erin aan bod: angst en blijdschap, huiver en bewondering, dankbaarheid en opstandigheid, liefde en haat, hoop en ontreddering, kennis en ervaring, vragen en zoekende antwoorden. Steeds weer hebben mensen hun toevlucht genomen tot deze liederen.

De Didachè-studiedagen Bijbel – die jaarlijks worden georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven – waren in augustus 2022 gewijd aan de Psalmen. Dit boek bundelt de bijdragen van deze studiedagen. Aan bod komen de samenstelling en de opbouw van dit bijbelboek enerzijds en anderzijds een focus op de inhoud en de poëtische vorm van de verschillende psalmgenres in enkele concrete voorbeelden. Toelichting wordt ook geboden bij de rol die de psalmen spelen in het Nieuwe Testament. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de doorwerking van de psalmen in de muziek. Tot slot worden de kansen en de moeilijkheden van het bidden met psalmen besproken.

Het boek bevat bijdragen van Hans Ausloos, Ignace Bossuyt, Joke Brinkhof, Hans Debel, Paul Kevers, Bénédicte Lemmelijn, Benoît Standaert en Harm van Grol. Mogen de lezers van deze bundel de psalmen opnieuw leren kennen en waarderen als ‘weerklank van het leven’.

Reacties zijn afgesloten.