Didachè 2012: Staan de vensters nog open? Vaticanum II 50 jaar later

Didachè 2012: Staan de vensters nog open? Vaticanum II 50 jaar later

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie van start ging. Van 1962 tot 1965 kwamen duizenden leiders van de katholieke kerk in Rome samen om er te reflecteren en te discussiëren over de plaats en zending van de kerk in onze tijd. Het concilie bracht in de kerk een ongekende dynamiek op gang. Onder het motto ‘aggiornamento’ werden heel wat vensters in de kerk wijd opengezet. De besluiten van het concilie effenden de weg voor een grondige vernieuwing van de kerk in haar structuur en liturgische beleving.

Vaticanum II liet een enorme agenda na. Op vele domeinen werden effectieve resultaten geboekt, maar spoedig ontstonden er ook interne spanningen, waren er mislukkingen en teleurstellingen, leidden de verschillen in toe-eigening van het concilie tot controverse over de juiste interpretatie ervan.

Wat kan het Tweede Vaticaans Concilie vandaag nog voor ons betekenen? Tijdens deze Didachè-studiedagen gaan we op zoek naar die actuele betekenis en het onontgonnen toekomstpotentieel van Vaticanum II. Bevoorrechte getuigen, kerkleiders, theologen en geëngageerde christenen kijken terug op het unieke gebeuren en de revolutionaire boodschap van het concilie, en maken de balans op van de weg die de kerk sindsdien heeft afgelegd. Zo worden de uitdagingen van Vaticanum II voor de kerk van vandaag zichtbaar en blijft de boodschap van het concilie tegelijk kritisch en inspirerend voor de kerk van de 21ste eeuw.

Programma

Dinsdag 21 augustus 2012

09u00 Onthaal, inschrijving, koffie
09u15 Welkom en inleiding
Mathijs Lamberigts
09u30 Openingslezing Vaticanum II: Oorsprong, verloop, uitkomst
Karim Schelkens
10u15 De erfenis van Vaticanum II: receptie en interpretatie
Leo Kenis
11u00 Koffiepauze
11u30 Vaticanum II: een ooggetuigenverslag
Jan Grootaers
12u00 Presentatie van een nieuw boek over Vaticanum II
12u30 Receptie en middagpauze
14u30 Dei Verbum: naar een nieuwe plaats van de Bijbel in de katholieke kerk
Reimund Bieringer
15u15 Van ‘volk van God’ tot ‘lichaam van Christus’ en terug? Ontwikkelingen in de ecclesiologie na het concilie
Peter De Mey
16u00 Koffiepauze
16u30 Mensenrechten buiten en binnen de kerk vijftig jaar na Vaticanum II:een terugblik vanuit het kerkelijk recht
Rik Torfs
17u30 Einde van de eerste dag

Woensdag 22 augustus 2012

09u00 Bezinning in het spoor van Vaticanum II
Peter De Mey & Johan Vanpée
9u30 Nostra Aetate 3 & 4: over de houding van de kerk tegenover het jodendom en islam
Mathijs Lamberigts
10u30 Koffiepauze
11u00 Vaticanum II als thema en inspiratiebron van godsdienstonderwijs en pastoraal vandaag?
Fons Uytterhoeven
11u45 Sacrosanctum Concilium en de receptie van Vaticanum II in de liturgie vandaag
Joris Geldof & Paul Kevers
12u30 Middagpauze
14u30 Gaudium et Spes. Op weg naar Vaticanum III
Jürgen Mettepenningen
15u30 Koffiepauze
16u00 Slotlezing
50 jaar na Vaticanum II: Terugblik en vooruitblik
Godfried kardinaal Danneels

Tentoonstelling

Tijdens de Didachè-studiedagen stelt het Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een aantal originele stukken uit de conciliaire archieven tentoon waaronder enkele teksten van Yves Congar, Edward Schillebeeckx, Mgr. Emiel-Jozef De Smedt en Joseph Ratzinger. De tentoonstelling is tijdens de Didachè-studiedagen gratis toegankelijk voor alle deelnemers gedurende de openingstijden van de Maurits Sabbebibliotheek (Charles Deberiotstraat 26, 3000 Leuven) van 8u30 tot 18u00.

Praktische informatie

De tweedaagse is toegankelijk voor een breed publiek. Ze wordt georganiseerd door de secties Catechese en Bijbel van de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven) en de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met LUCON (Leuvens Universitair Centrum voor Onderwijsgerichte Nascholing). De conferenties vinden plaats in de Jubileumzaal en de Promotiezaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven. De inschrijvingen zijn afgesloten.

Reacties zijn afgesloten.