Didachè 2016: Terug naar waar het begon. Het boek Genesis herlezen.

Didachè 2016: Terug naar waar het begon. Het boek Genesis herlezen.Geen enkel bijbelboek is zo bekend als het boek Genesis. Wie heeft nog nooit gehoord van de verhalen over de schepping en de vloed, Abraham, Jakob of Jozef? Tegelijk is geen enkel bijbelboek in historisch opzicht zo problematisch als Genesis. Een letterlijke lezing van de tekst botst met hedendaagse wetenschappelijke inzichten. Gelezen vanuit een literair en theologisch perspectief bevat Genesis echter enkele prachtige verhaalcycli die ook hedendaagse, kritische bijbellezers nog steeds te denken geven over God, mens en wereld.
Eén van deze, de verhalencyclus over de ‘vader van de gelovigen’, Abraham, kan in de 21ste eeuw zelfs een verbindende rol spelen in de broodnodige dialoog tussen de religies. Bovendien toont de huidige ecologische crisis aan dat thema’s als de verbondenheid van de mens met de aarde en de zorg voor de schepping uiterst actueel blijven.

Om al die redenen richtten de Didachè-studiedagen Bijbel zich op 23 en 24 augustus 2016 op het boek Genesis. We hebben aandacht besteed aan de opbouw, ontstaansgeschiedenis en achtergrond van het boek, aan de literaire en theologische dimensies van zijn verschillende onderdelen, aan de rijke interpretatiegeschiedenis van het boek en aan zijn actuele relevantie voor het denken over ecologie en over de interreligieuze dialoog. Hieronder vindt U de samenvattingen uit de deelnemersmap en de Powerpointpresentaties van de sprekers. Het verslagboek met de volledige tekst van de lezingen verschijnt in het voorjaar van 2017.

In de pers

Samenvattingen deelnemersmap

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2015/08/Bundel-Didachè-2016.pdf” download=”all”]

Programma

Dinsdag 23 augustus 2016

8u30 Onthaal – koffie – registratie
9u30 Verwelkoming en inleiding op het thema
Paul Kevers & Hans Debel

De presentatie van deze inleiding is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2015/08/Ppt-Didachè-2016-inleiding.pptx” height=”450px” viewer=”microsoft” download=”all”]

10u00 De oergeschiedenis in Genesis 1–11 in haar oudoosterse kader
Hans Ausloos

De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2016/08/Hans-Ausloos-Tussen-Babel-en-Bijbel.pdf” download=”all”]

11u00 Koffiepauze
11u30 De vertelkunst van de Abrahamcyclus
Filip Noël

De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2015/08/Powerpoint-Filip-Noël-1.pptx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”345″]

12u30 Middagpauze
14u00 Worstelen met mens en God: de Jakobcyclus
Valérie Kabergs

De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”src=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2015/08/Jakobcyclus-Valérie-Kabergs.pdf” download=”all”]

15u00 Koffiepauze
15u30 Twee markante vrouwen uit Genesis: Dina en Tamar
Ine Van Den Eynde

De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2015/08/Presentatie-Ine-Van-Den-Eynde.pptx” height=”345px” viewer=”microsoft” download=”all” ]

16u30 Afsluitend panelgesprek op basis van schriftelijk ingediende vragen
17u00 Einde van de eerste dag

Woensdag 24 augustus 2016

9u15 Bezinning
10u00 Een duivelszoon, halfmenselijke reuzen en een dronken slavendrijver: momentopnamen uit de receptie van de ‘oergeschiedenis’
Hans Debel

De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2016/08/Ppt-Didachè-2016-Debel-Oergeschiedenis.pptx” height=”450px” viewer=”microsoft” download=”all” ]

11u00 Koffiepauze
11u30 De joodse receptie van het boek Genesis
Peter Tomson

De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2015/08/Leuven-Didache-Peter-T.pptx” height=”345px” viewer=”microsoft” download=”all” ]

12u30 Middagpauze
14u00 Abraham en andere aartsvaders in de Koran
Mehdi Azaiez
De bijlage van deze lezing is hieronder beschikbaar.

[embeddoc url=”src=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2015/08/Patriarches_Coran_Annexe.pdf” download=”all”]

15u00 Koffiepauze
15u30 Genesis, de ecologische crisis en een theologie van de schepping
Francis van den Noortgaete

De presentatie van deze lezing is hieronder beschikbaar

[embeddoc url=”https://www.vlaamsebijbelstichting.be/wp-content/uploads/2015/08/Presentatie-Francis-Van-den-Noortgaete-klein.pptx” download=”all” viewer=”microsoft” height=”450″]

16u30 Terugblik en afsluiting
Paul Kevers
17u00 Einde van de tweedaagse

Reacties zijn afgesloten.