ELOI LECLERC, Uur van grote leegte, uur van groot begin. In het licht van Gods woord

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 1979 nr. 2

VOORLOPIGE VERSIE

ELOI LECLERC, Uur van grote leegte, uur van groot begin. In het licht van Gods woord, Lannoo, Tielt-Amsterdam, 1978, 202 blz., 275 F.

De oorspronkelijke titel van dit boek geeft, beter dan de Nederlandse, de onderwerpen weer waar het over gaat: “Le peple de Dieu dans la nuit” en “La chant des sources”. Het eerste deel handelt over het joodse volk tijdens de ballingschap in Babylon. Een dieptepunt in de geschiedenis van het Godsvolk, een tijd van doffe wanhoop en uitzichtloze ellende, waarin dan toch weer profeten opstaan die de toekomst openbreken. Het tweede deel is een psychologisch comentaat op het bekende Zonnelied van Franciscus van Assisi. Ook dit lied van licht en zon en dankbare levensvreugde is gegroeid uit zware strijd en diep innerlijk leed. Op beide delen de titel: “Uur van grote leegte (=) uur van groot begin”. Op het moment van de diepste duisternis begint het licht door te breken. In beide delen wordt nagedacht over de ontdekking van God die diep in elk mensenhart aanwezig is, maar zich slechts laat vinden in een pijnlijke worsteling (Jacob met de engel), in eenzaamheid en leegte. Belangrijk is daarom het kunnen wachten op God. In dit verband komen de christelijke gronwaarden aan bod als hoop, ontvankelijkheid, armoede. Ook enkele figuren waarin deze grondhoudingen belichaamd werd: de lijdende Dienaar van God, Maria, en Jezus zelf.

De auteur draagt zijn boek op “aan allen die de huidige wereldevolutie met grote zorg gadeslaan en zich diepgaande vragen stellen over de toekomst van het geloof” (p. 7). Het boek bevat inspirerende gedachten, geput uit onverdacht bijbelse bron. “De winter blijft ons leven doorkruisen. Maar gezien vanuit de Kerk, bloeit er al ergens een amandeltak” (p. 128).

Reacties zijn afgesloten.